Certifikati in nagrade

Marprom je imetnik certifikatov ISO 9001:2015 in OHSAS 18001:2007. Pri slednjem gre za mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve, povezane s sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu. Standard ISO 9001:2015 pa določa zahteve za sistem vodenja kakovosti storitev podjetja.

Poleg tega je Marprom v maju 2017 pridobil polni certifikat Družini prijazno podjetje, v sklopu katerega izvaja različne ukrepe, namenjene boljšemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Doslej se je tudi že dvakrat uvrstil med finaliste izbora za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus, in sicer v letih 2015 in 2017.