Osebna izkaznica

Polni naziv podjetja: Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o.
Skrajšani naziv podjetja: Javno podjetje Marprom d.o.o.
Naslov in sedež: Mlinska ulica 1, 2000 Maribor
Telefon: +386 (0)59 180 481
E-pošta: info@marprom.si
Matična številka: 3992071000
Davčna številka: 92859976
ID za DDV: SI92859976
Transakcijski račun: IBAN SI56 3000 00008995 913 – Sberbank d.d.
Direktor: Bernard Majhenič
Nadzorni svet:
  • Franc Slavinec – predsednik
  • Bojan Strajnar – namestnik predsednika
  • Danijel Purnat
  • Željko Vogrin
  • Stanislav Brumen
  • Boris Selič
Osnovni kapital: 800.000 EUR
Vpis v register: Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko Srg. 2011/22798
Lastništvo: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor