Informacije

Brezplačna telefonska številka

080 11 16

Delovni čas


od ponedeljka do petka
od 6.00 – 22.00 ure


sobota in nedelja

od 8.00 – 20.00 ure

Vozni redi

Vozni redi s 01.09.2016

KROŽNA LINIJA 1: 
AP Mlinska-Ptujska-Tez. Dobrava obr.-Brezje trg.-AP Mlinska

 

 Vozni red (246 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska-Ptujska-Tez.Dobrava obr.-Brezje trg.-AP Mlinska (246 KB)

 

 

KROŽNA LINIJA 2: 
AP Mlinska-Vzpenjača-Pekre-Limbuš-Marles-Studenci-AP Mlinska

 

 Vozni red (245 KB)

Postajni vozni red smer AP Mlinska-Vzpenjača-Pekre-Limbuš-Marles-Studenci-AP Mlinska

 

 

LINIJA 1 Tezno

Melje - obračališče, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska - Pariške komune, Titova - Nasipna, Ptujska - Tržaška, Ptujska - hitra cesta, Ptujska - Kovinar, Ptujska - Autocommerce, Ptujska - Pošta, Ptujska - TAM, Dogoška - vrtec, KS Silvira Tomassini, Tezenska Dobrava - obračališče

 

 Vozni red (267 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Tezenska Dobrava (3.0 MB)

 Postajni vozni red smer Tezenska Dobrava - AP Mlinska (2.9 MB)

 

 

LINIJA 2 Betnavska-Razvanje

Melje - obračališče, Ul. kraljeviča Marka, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Tabor, Betnavska - Žolgarjeva, Betnavska - Focheva, Betnavska - Metelkova, Goriška, Betnavska - Knafelčeva, Kardeljeva - Knafelčeva, Kardeljeva - OŠ Tabor I., Kardeljeva - Borštnikova, Betnavski grad, Razvanje - vrtnarstvo, Razvanje - GD, Razvanje - obračališče

 

 Vozni red (270 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Razvanje (3.2 MB)

 Postajni vozni red smer Razvanje - AP Mlinska (3.0 MB)

 

 

LINIJA 3 Dobrava-Tezno-Gosposvetska rondo-AP Mlinska-Dobrava
Pokopališče Dobrava - vhod, Pokopališče Dobrava - K, Tezno dom star. občanov, KS Silvira Tomassini, Dogoška - vrtec, Ptujska - TAM, Ptujska - Pošta, Ptujska - Autocommerce, Ptujska - Kovinar, Ptujska - hitra cesta, Prol.brigad - Titova, Prol. 
brigad - Ljubljanska, Prol. brigad - Kardeljeva, Prol. brigad - lekarna, Prol. brigad - vojašnica, Dravograjska - Qlandia, Dravograjska - I. internacionale, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - Sokolska, Gosposvetska - rondo, Gosposvetska - 
Turnerjeva, Gosposvetska - Vrbanska, Tretja gimnazija, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, Glavni trg - Židovska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Osojnikova - TVD Partizan, Osojnikova, Pokopališče Pobreţje, Cesta XIV.divizije -  OŠ D.Kobala, Cesta XIV.divizije - vrtnarstvo, Dupleška - Tezenska , Brezje, Dupleška - Jarčeva, Dupleška - kanal, Pokopališče Dobrava - obračališče

 

 Vozni red (268 KB)

 Postajni vozni red smer Dobrava - Tezno - Gosposvetska rondo - AP Mlinska - Dobrava (9.0 MB)

 

 

LINIJA 4 Studenci

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Tabor, Valvasorjeva - OŠ Maks Durjava, ŽP Studenci, Valvasorjeva - Korenčanova, Valvasorjeva - transformator, Limbuška c. - Pekrska, Limbuška 47, Studenci - obračališče, Lesarska šola - obračališče, Limbuška c. - Lesarska, Pekre - GD, Limbuš - pošta, Limbuš - Marof

 

 Vozni red (272 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Limbuš Marof (2.6 MB)

 Postajni vozni red smer Limbuš Marof - AP Mlinska (2.7 MB)

 

 

LINIJA 6 Vzpenjača
Melje - obračališče, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Tabor, Gorkega -  Preradovičeva, Gorkega - dvorana Tabor, Radvanjska - vojašnica, Kardeljeva - Prol.brigad, Radvanjska - trgovina, Radvanjska - Antoličičeva, Radvanjska - Borštnikova, Streliška - Ul. Pohorskega odreda, Lackova - Stara lipa, Pohorska ul. -  Mlada lipa, Pohorska ul. -  pošta, Vzpenjača - obračališče

 

 Vozni red (267 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Vzpenjača obračališče (3.2 MB)

 Postajni vozni red smer Vzpenjača obračališče - AP Mlinska (3.0 MB)

 

 

LINIJA 7 Kamnica

Melje - obračališče, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, AP Mlinska, Krekova - občina, Krekova, Stadion - Ljudski vrt, Vrbanska šola, Vrbanska - vodovod, Kamnica - hipodrom, Kamnica - šola, Kamnica - pošta, Kamnica - trgovina, Cesta v Rošpoh 65, Cesta v Rošpoh 115, Rošpoh - odcep Urban, Rošpoh - Hojnik, Rošpoh - obračališče

 

 Vozni red (257 KB)
 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Rošpoh obračališče (2.6 MB)

 Postajni vozni red smer Rošpoh obračališče - AP Mlinska (3.5 MB)

 

 

LINIJA ŠT 8: AP Mlinska -Terme Fontana 

AP Mlinska, ŽP zaliv, Razlagova EPF, Krekova - občina, Krekova, Tretja gimnazija, Gosposvetska - Vrbanska,

POVRATEK

Terme Fontana, Gosposvetska - rondo, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - Vrbanska, Tretja gimnazija, Orožnova 9, Slomškov trg - Ul. X. oktobra,Gregorčičeva - Gledališka, Gregorčičeva, ŽP spomenik,  AP Mlinska

 

 Vozni red (247 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Terme Fontana (1.2 MB)

 Postajni vozni red smer Terme Fontana - AP Mlinska (1.6 MB)

 

 

LINIJA 9 Zrkovci-Dogoše

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Čufarjeva - TVD Partizan, Čufarjeva - dom st. občanov, Zrkovska - GD, Zrkovska cesta, Zrkovska - trgovina, Zrkovci - Na terasi, Zrkovci - Na gorci 54, Zrkovci - obračališče, Zrkovci - Na gorci 65, Svenškova ulica 40, Dupleška cesta 239, Dogoše - GD, Dupleška cesta 255

 

 Vozni red (205 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Zrkovci - Dogoše (2.8 MB)

 Postajni vozni red smer Zrkovci - Dogoše - AP Mlinska (2.6 MB)

 

LINIJA 10 Malečnik

AP Mlinska, Oreško nabrežje 2, Oreško nabrežje 1, Ul. kraljeviča Marka, Melje - obračališče, Meljski hrib - most, Kovačič, Lorber, Malečnik - odcep Trčova, Malečnik - trgovina, Trčova 31a, Trčova - Griček, Novak, Metava - Duplek križišče, Metava - obračališče

 

Metava - obračališče, Metava - Duplek križišče, Novak, Trčova - Griček, Trčova 31a, Malečnik - trgovina, Malečnik - odcep Trčova, Lorber, Kovačič, Meljski hrib - most, Čufarjeva - dom st. občanov, Čufarjeva - TVD Partizan, Greenwich, Pobreška - Europark, Magdalena, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska

 

 Vozni red (240 KB)

 Postajni vozni red smer Melje obr. - Metava obr (2.0 MB).

 Postajni vozni red smer Metava obr. - Melje obr. (2.5 MB)

 

 

LINIJA 12 Dobrava-Pobrežje-AP Mlinska-Gosposvetska rondo-Dobrava

Dupleška - kanal, Dupleška - Jarčeva, Brezje, Dupleška - Tezenska , Cesta XIV.divizije - vrtnarstvo, Cesta XIV.divizije -  OŠ D.Kobala, Pokopališče Pobrežje, Osojnikova, Osojnikova - TVD Partizan, Greenwich, Pobreška - Europark, Magdalena, Glavni trg - Židovska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Koroška - Poštna, Strossmayerjeva, Tretja gimnazija, Gosposvetska - Vrbanska, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - rondo, Dravograjska - Sokolska, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - I. internacionale, Prol.brigad - rondo, Prol. brigad - lekarna, Prol. brigad - Delo, Prol. brigad - Ljubljanska, 
Ptujska - Tržaška, Ptujska - hitra cesta, Ptujska - Kovinar, Ptujska - Autocommerce, Ptujska - Pošta, Ptujska - TAM, Dogoška - vrtec, KS Silvira Tomassini, Tezno dom star. občanov, Pokopališče Dobrava - K, Pokopališče Dobrava - vhod, Pokopališče Dobrava - obračališče

 

 Vozni red (274 KB)

 Postajni vozni red smer Dobrava - Pobrežje - AP Mlinska - Gosposvetska rondo - Dobrava (9.6 MB)

 

 

LINIJA 13 Črnogorska

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Nasipna - Snaga, Ob gozdu, Črnogorska št. 23, Makedonska, Belokranjska ulica, Ulica heroja Vojka-transformator, Nasipna - Cizerl, Belokranjska-Ul.herija Vojka K, Belokranjska ulica-avtohiša, ŽP Tezno, Zagrebška - Kovinar, Zagrebška - Šerbinek, Kavčičeva, Perhavčeva ul. - šola, PPC - vhod, PPC - Tezno 1, PPC - Tezno 2, PPC - Tezno 3, Poštni center - obračališče

POVRATEK

 

Poštni center - obračališče, PPC - Tezno 3, PPC - Tezno 2, PPC - Tezno 1, PPC - vhod, Perhavčeva ul. - šola, Kavčičeva, Zagrebška - Šerbinek, Zagrebška - Kovinar, ŽP Tezno, Belokranjska ulica-avtohiša, Belokranjska-Ul.herija Vojka K, Makedonska, Črnogorska št. 23, Ob gozdu, Nasipna - Snaga, Pobreška - Europark, Magdalena, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska

 

 

 Vozni red (251 KB)
 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Poštni center obračališče (3.8 MB)
 Postajni vozni red smer Poštni center obračališče - AP Mlinska (3.1 MB)

 

 

LINIJA 15 Bresternica
Bresternica - obračališče, Bresternica - pošta, Bresternica - odcep, Čolnarna , Mariborski otok - HE, Kamnica - križišče, Terme Fontana, Gosposvetska - rondo, Koroška vrata, Koroška - trgovina, Koroška - Poštna, Glavni trg - Židovska, City center, ŽP zaliv, Šentiljska - Medved, Šubičeva - vrtec, Nadvoz, Pod vinogradi - transformator, Košaški dol - V zavoju, Košaški dol

 

 Vozni red (260 KB)

 Postajni vozni red smer Bresternica žaga obračališče - Košaški dol (3.5 MB)

 Postajni vozni red smer Košaški dol - Bresternica žaga obračališče (3.6 MB)

 

LINIJA 151 Gaj nad Mariborom

Gaj nad Mariborom, Gaj nad Mar. - transformator, Gaj nad Mar. - Šiker, Smolnikov mlin, Rušnikova žaga, Šober - dvor, Šober - Žunko, Bresternica - obračališče, Bresternica - pošta, Bresternica - odcep, Čolnarna , Mariborski otok - HE, Kamnica - križišče, Kamnica - šola, Kamnica - hipodrom, Vrbanska - vodovod, Vrbanska šola, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - Vrbanska,

Tretja gimnazija, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska

 

 Vozni red (234 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Gaj nad Mariborom (4.0 MB)

 Postajni vozni red smer Gaj nad Mariborom - AP Mlinska (4.0 MB)

 

 

LINIJA 16 Dogoše-Zg. Duplek

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Čufarjeva - TVD Partizan, Čufarjeva - dom st. občanov, Veljka Vlahoviča - S31, Veljka Vlahoviča - trg. center, Cesta XIV.divizije - vrtnarstvo, Dupleška - Tezenska , Brezje, Dupleška - Jarčeva, Dupleška - kanal, Dogoše - GD, Dogoše - polje, Dogoše - obračališče, Zg.Duplek - obračališče

 

 Vozni red (265 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Zg. Duplek obračališče (3.0 MB)

 Postajni vozni red smer Zg. Duplek obračališče - AP Mlinska (2.9 MB)

 

 

LINIJA 17: Ribniško selo - Studenci

Ribniško selo - obračališče, Ribnik 1, Kliček, Akvarij, Krekova - občina, Krekova, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, AP Mlinska, City center, Magdalena, Magdalenski park, Ljubljanska - Pariške komune, Pariške Komune, Koresova - dvorana Tabor, Na Poljanah - Planet Tuš, Šarhova - pošta, Šarhova - obračališče, Erjavčeva - ZD, Erjavčeva, Studenci - obračališče

 

 Vozni red (248 KB)

 Postajni vozni red smer Ribniško selo - Studenci obračališče (3.1 MB)

 Postajni vozni red smer Studenci obračališče - Ribniško selo (2.8 MB)

 

 

LINIJA 18 Pekre
Melje - obračališče, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Tabor, Gorkega -  Preradovičeva, Koresova - dvorana Tabor, Engelsova - Šarhova, Engelsova - vojašnica, Prol.brigad - rondo, Nova vas 2, Ul. Poh. odreda - OŠ G. Šiliha, Ul. Poh. odreda - OŠ L. Pliberšek, Lackova - Stara lipa, Lackova - Mlada lipa, Lackova - Na gorco, Pekre - trgovina

 

 Vozni red (267 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Pekre samopostrežna (3.0 MB)

 Postajni vozni red smer Pekre samopostrežna - AP Mlinska (3.9 MB)

 

 

LINIJA 19 Šarhova
AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Koroška - Poštna, Strossmayerjeva, Tretja gimnazija, Gosposvetska - Vrbanska, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - rondo, Dravograjska - Sokolska, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - I. internacionale, Vrtnarska - Qlandia, Ilichova - RTV, Ilichova - Korbunova obračališče, Korbunova - Kamenškova, Šarhova - obračališče

 

 Vozni red (263 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Šarhova obr. (2.6 MB)

 Postajni vozni red smer Šarhova obr. - AP Mlinska (1.8 MB)

 

 

LINIJA 20 Grušova

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalenski park, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Čufarjeva - TVD Partizan, Čufarjeva - dom st. občanov, Zrkovska - GD, Meljski hrib - most, Kovačič, Lorber, Malečnik - odcep Trčova, Malečnik - trgovina, Trčova 31a, Trčova - Griček, Novak, Metava - Duplek križišče, Metava - obračališče, Metava - Duplek križišče, Novak, Trčova - Griček, Trčova 31a, Malečnik - trgovina, Malečnik - odcep Trčova, Celestrina, Nebova I, Nebova II, Ruperče, Kronaveter, Knezar, Metava - odcep, Zimica - odcep, Grušova 1, Grušova-obračališče

 

Grušova-obračališče, Grušova 1, Zimica - odcep, Metava - odcep, Knezar, Kronaveter, Ruperče, Nebova II, Nebova I, Celestrina, Malečnik - odcep Trčova, Malečnik - trgovina, Trčova 31a, Trčova - Griček, Novak, Metava - Duplek križišče, Metava - obračališče, Lorber, Kovačič, Meljski hrib - most, Melje - obračališče, Ul. kraljeviča Marka, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, AP Mlinska

 

 Vozni red (244 KB)

 Postajni vozni red smer Melje obračališče - Grušova obračališče (7.2 MB)

 Postajni vozni red smer Grušova obračališče - Melje obračališče (4.9 MB)

 

 

LINIJA 21 Ljubljanska-Tržaška c. - Merkur

Melje - obračališče, Ul. kraljeviča Marka, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska - Pariške komune, Ljubljanska - Focheva, Ljubljanska - trgovski center, Ljubljanska - stolpnica, Ljubljanska 140, Ul. Eve Lovše - Betnava, Ul. Eve Lovše - Energetika, Ul. Eve Lovše - Lidl, Tržaška cesta - Elko, Tržaška cesta - Semenarna, Tržaška cesta - Carinarnica, Tržaška cesta - Rutar, E'Leclerc - obračališče, Tržaška cesta - Bauhaus, Tržaška cesta - Merkur

 

 Vozni red (270 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - TC Merkur (4.0 MB)

 Postajni vozni red smer TC Merkur - AP Mlinska (4.2 MB)