Informacije

Brezplačna telefonska številka

080 11 16

Delovni čas


od ponedeljka do petka
od 6.00 – 22.00 ure


sobota in nedelja

od 8.00 – 20.00 ure

Vozni redi


 Maribor-Pula (204 KB)


 Maribor-Šibenik (206 KB)Vozni redi od  26. 6. 2017KROŽNA LINIJA 1: 

AP Mlinska-Ptujska-Tez. Dobrava obr.-Brezje trg.-AP Mlinska

 

Vozni red

 Postajni vozni red smer AP Mlinska-Ptujska-Tez.Dobrava obr.-Brezje trg.-AP Mlinska (242 KB)

 

 

KROŽNA LINIJA 2:
AP Mlinska-Vzpenjača-Pekre-Limbuš-Marles-Studenci-AP Mlinska

 

Vozni red

 Postajni vozni red smer AP Mlinska-Vzpenjača-Pekre-Limbuš-Marles-Studenci-AP Mlinska (245 KB)

 

 

LINIJA 1 Tezenska Dobrava

Melje - obračališče, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalenski

park, Ljubljanska - Pariške komune, Titova - Nasipna, Ptujska - Tržaška, Ptujska - hitra cesta, Ptujska - Kovinar, Ptujska -

Autocommerce, Ptujska - Pošta, Ptujska - TAM, Dogoška - vrtec, KS Silvira Tomassini, Tezenska Dobrava - obračališče

POVRATEK

Tezenska Dobrava - obračališče, KS Silvira Tomassini, Dogoška - vrtec, Ptujska - TAM, Ptujska - Pošta, Ptujska - Autocommerce,

Ptujska - Kovinar, Ptujska - hitra cesta, Titova - Prol.brigad, Titova - Nasipna, Ljubljanska - Pariške komune, Ljubljanska - UKC,

Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska, Meljska - Partizanska, Meljska - trgovina, Melje - obračališče

 

 Vozni red (266 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Tezenska Dobrava (2.8 MB)

 Postajni vozni red smer Tezenska Dobrava - AP Mlinska (2.8 MB)

 

 

LINIJA 2 Betnavska-Razvanje

Melje - obračališče, Ul. kraljeviča Marka, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Tabor, Betnavska - Žolgarjeva, Betnavska - Focheva, Betnavska - Metelkova, Goriška, Betnavska - Knafelčeva,

Kardeljeva - Knafelčeva, Kardeljeva - OŠ Tabor I., Kardeljeva - Borštnikova, Betnavski grad, Razvanje - vrtnarstvo, Razvanje - GD, Razvanje - obračališče

POVRATEK

Razvanje - obračališče, Razvanje - GD, Razvanje - vrtnarstvo, Betnavski grad, Kardeljeva - Borštnikova, Kardeljeva - OŠ Tabor I., Kardeljeva - Knafelčeva, Betnavska - Knafelčeva, Goriška, Betnavska - Metelkova, Betnavska - Focheva, Betnavska - Žolgarjeva, Ljubljanska - UKC, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska, Meljska - Partizanska, Meljska - trgovina, Melje - obračališče

 

 Vozni red (268 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Razvanje (3.1 MB)

 Postajni vozni red smer Razvanje - AP Mlinska (2.9 MB)

 

 

LINIJA 3 Dobrava-Tezno-Gosposvetska rondo-AP Mlinska-Dobrava

Dobrava-Tezno-Gosposvetska rondo-AP Mlinska-DobravaPokopopališče Dobrava - vhod, Pokopopališče Dobrava - K, Tezno dom star. občanov, KS Silvira Tomassini, Dogoška - vrtec, Ptujska - TAM, Ptujska - Pošta, Ptujska - Autocommerce, Ptujska - Kovinar, Ptujska - hitra cesta, Prol.brigad - Titova, Prol. brigad - Ljubljanska, Prol. brigad - Kardeljeva, Prol. brigad - lekarna, Prol. brigad - vojašnica, Dravograjska - Qlandia, Dravograjska - I. internacionale, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - Sokolska, Gosposvetska - rondo, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - Vrbanska, Tretja gimnazija, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, Glavni trg - Židovska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Osojnikova - TVD Partizan, Osojnikova, Pokopališče Pobrežje, Cesta XIV.divizije - OŠ D.Kobala, Cesta XIV.divizije - vrtnarstvo, Dupleška - Tezenska , Brezje, Dupleška - Jarčeva, Dupleška - kanal, Pokopališče Dobrava - obračališče

 

 Vozni red (268 KB)

 Postajni vozni red smer Dobrava - Tezno - Gosposvetska rondo - AP Mlinska - Dobrava (9.6 MB)

 

 

LINIJA 4 Studenci

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Tabor, Valvasorjeva - OŠ Maks Durjava, ŽP Studenci, Valvasorjeva - Korenčanova, Valvasorjeva - transformator, Limbuška c. - Pekrska, Limbuška 47, Studenci - obračališče, Lesarska šola - obračališče, Limbuška c. - Lesarska, Pekre - GD, Limbuš - pošta, Limbuš - Marof

POVRATEK

Limbuš - Marof, Marles, Limbuška c. - Lesarska, Studenci - obračališče, Limbuška 47, Limbuška c. - Pekrska, Valvasorjeva - transformator, Valvasorjeva - Korenčanova, ŽP Studenci, Valvasorjeva - OŠ Maks Durjava, Ljubljanska - UKC, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska

 

 Vozni red (269 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Limbuš Marof (2.2 MB)

 Postajni vozni red smer Limbuš Marof - AP Mlinska (1.9 MB)

 

 

LINIJA 6 Vzpenjača

Melje - obračališče, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Tabor, Gorkega - Preradovičeva, Gorkega - dvorana Tabor, Radvanjska - vojašnica, Kardeljeva - Prol.brigad, Radvanjska - trgovina, Radvanjska

- Antoličičeva, Radvanjska - Borštnikova, Streliška - Ul. Pohorskega odreda, Lackova - Stara lipa, Pohorska ul. - Mlada lipa, Pohorska ul. - pošta, Vzpenjača - obračališče

POVRATEK

Vzpenjača - obračališče, Pohorska ul. - pošta, Pohorska ul. - Mlada lipa, Lackova - Stara lipa, Streliška - Ul. Pohorskega odreda, Radvanjska - Borštnikova, Radvanjska - Antoličičeva, Radvanjska - trgovina, Kardeljeva - igrišče, Radvanjska - vojašnica, Gorkega - Preradovičeva, Ljubljanska - UKC, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska, Meljska - Partizanska, Meljska - trgovina, Melje - obračališče

 

 Vozni red (265 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Vzpenjača obračališče (3.0 MB)

 Postajni vozni red smer Vzpenjača obračališče - AP Mlinska (2.8 MB)

 

 

LINIJA 7 Kamnica

Melje - obračališče, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, AP Mlinska, Krekova - občina, Krekova, Stadion - Ljudski vrt, Vrbanska šola, Vrbanska - vodovod, Kamnica - hipodrom, Kamnica - šola, Kamnica - pošta, Kamnica - trgovina, Cesta v Rošpoh

65, Cesta v Rošpoh 115, Rošpoh - odcep Urban, Rošpoh - Hojnik, Rošpoh – obračališče

POVRATEK

Rošpoh - obračališče, Rošpoh - Hojnik, Rošpoh - odcep Urban, Cesta v Rošpoh 115, Cesta v Rošpoh 65, Kamnica - trgovina, Kamnica - pošta, Kamnica - šola, Kamnica - hipodrom, Vrbanska - vodovod, Vrbanska šola, Gosposvetska - Turnerjeva,

Gosposvetska - Vrbanska, Tretja gimnazija, Orožnova 9, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska, Meljska - Partizanska, Meljska - trgovina, Melje - obračališče

 

 Vozni red (256 KB)
 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Rošpoh obračališče (2.6 MB)

 Postajni vozni red smer Rošpoh obračališče - AP Mlinska (3.5 MB)

 

 

LINIJA 8 AP Mlinska - Fontana - Mariborski otok

AP Mlinska, Krekova - občina, Krekova, Tretja gimnazija, Gosposvetska - Vrbanska, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska -rondo, Terme Fontana, Mariborski otok - obračališče

POVRATEK

Mariborski otok - obračališče, Kamnica, Terme Fontana, Gosposvetska - rondo, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - Vrbanska, Tretja gimnazija, Orožnova 9, Slomškov trg - Ul. X. oktobra, Gregorčičeva, AP Mlinska

 

 Vozni red (251 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Terme Fontana - Mariborski otok (1.5 MB)

 Postajni vozni red smer Mariborski otok - Terme Fontana - AP Mlinska (2.0 MB)

 

 

LINIJA 9 Zrkovci-Dogoše

 

 

 Vozni red (204 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Zrkovci - Dogoše (2.8 MB)

 Postajni vozni red smer Zrkovci - Dogoše - AP Mlinska (2.6 MB)

 

 

LINIJA 12 Dobrava-Pobrežje-AP Mlinska-Gosposvetska rondo-Dobrava

Dupleška - kanal, Dupleška - Jarčeva, Brezje, Dupleška - Tezenska , Cesta XIV.divizije - vrtnarstvo, Cesta XIV.divizije - OŠ D.Kobala, Pokopališče Pobrežje, Osojnikova, Čufarjeva - TVD Partizan, Greenwich, Pobreška - Europark, Magdalena, Glavni trg - Židovska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Koroška - Poštna, Strossmayerjeva, Tretja gimnazija, Gosposvetska - Vrbanska, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - rondo, Dravograjska - Sokolska, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - I. internacionale, Prol.brigad - rondo, Prol. brigad - vojašnica, Prol. brigad - lekarna, Prol. brigad - Delo, Prol. brigad - Ljubljanska, Ptujska - Tržaška, Ptujska - hitra cesta, Ptujska - Kovinar, Ptujska - Autocommerce, Ptujska - Pošta, Ptujska - TAM, Dogoška - vrtec, KS Silvira Tomassini, Tezno dom star. občanov, Pokopopališče Dobrava - K, Pokopopališče Dobrava - vhod, Pokopališče Dobrava - obračališče

 

 Vozni red (257 KB)

 Postajni vozni red smer Dobrava - Pobrežje - AP Mlinska - Gosposvetska rondo - Dobrava (9.2 MB)

 

 

LINIJA 13 Črnogorska

Poštni center - obračališče, Perhavčeva ul. - šola, Kavčičeva, Zagrebška - Šerbinek, Zagrebška - Kovinar, ŽP Tezno, Belokranjska ulica, Makedonska, Črnogorska št. 23, Ob gozdu, Nasipna - Snaga, Pobreška - Europark, Magdalena, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska

POVRATEK

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Nasipna - Snaga, Ob gozdu, Črnogorska št. 23, Makedonska, Belokranjska ulica, Nasipna - Cizerl, ŽP Tezno, Zagrebška - Kovinar, Zagrebška - Šerbinek, Kavčičeva, Pri TAMu, Poštni center - obračališče

 

 Vozni red (239 KB)
 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Poštni center obračališče (3.5 MB)
 Postajni vozni red smer Poštni center obračališče - AP Mlinska (3.1 MB)

 

 

LINIJA 15 Bresternica

Bresternica - obračališče, Bresternica - pošta, Bresternica - odcep, Čolnarna , Mariborski otok - HE, Kamnica - križišče, Terme Fontana, Gosposvetska - rondo, Koroška vrata, Koroška - trgovina, Koroška - Poštna, Glavni trg - Židovska, City center, ŽP zaliv, Šentiljska - Medved, Šubičeva - vrtec, Nadvoz, Pod vinogradi - transformator, Košaški dol - V zavoju, Košaški dol

POVRATEK

Košaški dol, Košaki - stiskalnica, Na prehodu, Šentiljska - veterinar, Šentiljska - Počehovska, Šentiljska - TMI Košaki, Šentiljska - Medved, ŽP spomenik, City center, Koroška - Poštna, Koroška - trgovina, Koroška vrata, Gosposvetska - rondo, Terme Fontana, Kamnica - križišče, Mariborski otok - HE, Čolnarna , Bresternica - odcep, Bresternica - pošta, Bresternica - obračališče

 

 Vozni red (269 KB)

 Postajni vozni red smer Bresternica žaga obračališče - Košaški dol (3.5 MB)

 Postajni vozni red smer Košaški dol - Bresternica žaga obračališče (3.5 MB)

 

 

LINIJA 16 Dogoše-Zg. Duplek

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Osojnikova - TVD Partizan, Čufarjeva - TVD Partizan, Čufarjeva - dom st. občanov, Veljka Vlahoviča - S31, Veljka Vlahoviča - trg. center, Cesta XIV.divizije -

vrtnarstvo, Dupleška - Tezenska , Brezje, Dupleška - Jarčeva, Dupleška - kanal, Dogoše - GD, Dogoše - polje, Dogoše - obračališče, Zg.Duplek - obračališče

POVRATEK

Zg.Duplek - obračališče, Dogoše - obračališče, Dogoše - polje, Dogoše - GD, Dupleška - kanal, Dupleška - Jarčeva, Brezje, Dupleška - Tezenska , Cesta XIV.divizije - vrtnarstvo, Veljka Vlahoviča - trg. center, Veljka Vlahoviča - S31, Čufarjeva - dom st. občanov, Čufarjeva - TVD Partizan, Osojnikova - TVD Partizan, Greenwich, Pobreška - Europark, Magdalena, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska

 

 Vozni red (264 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Zg. Duplek obračališče (2.8 MB)

 Postajni vozni red smer Zg. Duplek obračališče - AP Mlinska (2.8 MB)

 

 

LINIJA 17: Ribniško selo - Studenci

Ribniško selo - obračališče, Ribnik 1, Kliček, Akvarij, Krekova - občina, Krekova, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, AP Mlinska, City center, Magdalena, Magdalenski park, Ljubljanska - Pariške komune, Pariške Komune, Koresova - dvorana Tabor, Na

Poljanah - Planet Tuš, Šarhova - pošta, Šarhova - obračališče, Erjavčeva - ZD, Erjavčeva, Studenci - obračališče 

POVRATEK

Studenci - obračališče, Erjavčeva, Erjavčeva - ZD, Šarhova - obračališče, Šarhova - pošta, Na Poljanah - Planet Tuš, Koresova - dvorana Tabor, Pariške Komune, Ljubljanska - Pariške komune, Ljubljanska - UKC, Magdalena, Europark, City center, AP Mlinska, Prešernova - OŠ B.Polančič, Tomšicev drevored, Kliček, Ribnik 1, Ribniško selo - obračališče

 

 Vozni red (236 KB)

 Postajni vozni red smer Ribniško selo - Studenci obračališče (3.0 MB)

 Postajni vozni red smer Studenci obračališče - Ribniško selo (2.7 MB)

 

 

LINIJA 18 Pekre

Melje - obračališče, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Tabor, Gorkega - Preradovičeva, Koresova - dvorana Tabor, Engelsova - Šarhova, Engelsova - vojašnica, Prol.brigad - rondo, Qlandia, Nova vas

2, Ul. Poh. odreda - OŠ G. Šiliha, Ul. Poh. odreda - OŠ L. Pliberšek, Lackova - Stara lipa, Lackova - Mlada lipa, Lackova - Na gorco, Pekre samopostrežna

POVRATEK

Pekre samopostrežna, Bezjakova, Lesjakova 1, Lesjakova 2, Zvezna ulica, Ob ribniku, Pohorska ul. - Mlada lipa, Lackova - Stara lipa, Ul. Poh. odreda - OŠ L. Pliberšek, Ul. Poh. odreda - OŠ G. Šiliha, Nova vas 2, Prol. brigad - vojašnica, Engelsova - vojašnica, Engelsova - Šarhova, Koresova - dvorana Tabor, Gorkega - Preradovičeva, Ljubljanska - UKC, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska, Meljska - Partizanska, Meljska - trgovina, Melje - obračališče

 

 Vozni red (265 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Pekre samopostrežna (2.8 MB)

 Postajni vozni red smer Pekre samopostrežna - AP Mlinska (3.7 MB)

 

 

LINIJA 19 Šarhova

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Koroška - Poštna, Strossmayerjeva, Tretja gimnazija, Gosposvetska - Vrbanska, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - rondo, Dravograjska - Sokolska, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - I. internacionale, Vrtnarska - Qlandia, Ilichova - RTV, Ilichova - Korbunova obračališče, Korbunova - Kamenškova, Šarhova - obračališče

POVRATEK

Šarhova - obračališče, Šarhova - pošta, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - Sokolska, Gosposvetska - rondo, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - Vrbanska, Tretja gimnazija, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska

 

 Vozni red (262 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Šarhova obr. (2.4 MB)

 Postajni vozni red smer Šarhova obr. - AP Mlinska (1.7 MB)

 

 

LINIJA 20 Grušova

Melje - obračališče, Ul. kraljeviča Marka, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Osojnikova - TVD Partizan, Čufarjeva - TVD Partizan, Čufarjeva - dom

st. občanov, Zrkovci - obračališče, Zrkovci - Na gorci 54, Zrkovci - Na gorci 65, Zrkovci - Na terasi, Zrkovska - trgovina, Zrkovska cesta, Zrkovska - GD, Meljski hrib - most, Kovačič, Lorber, Metava - obračališče, Metava - Duplek križišče, Novak, Trčova - Griček, Trčova 31a, Malečnik - trgovina, Malečnik - odcep Trčova, Celestrina, Nebova I, Nebova II, Ruperče, Kronaveter, Knezar, Metava - odcep, Zimica - odcep, Grušova 1, Grušova-obračališče

POVRATEK

Grušova-obračališče, Grušova 1, Zimica - odcep, Metava - odcep, Knezar, Kronaveter, Ruperče, Nebova II, Nebova I, Celestrina, Malečnik - odcep Trčova, Malečnik - trgovina, Trčova 31a, Trčova - Griček, Novak, Metava - Duplek križišče, Metava - obračališče, Lorber, Kovačič, Meljski hrib - most, Čufarjeva - dom st. občanov, Čufarjeva - TVD Partizan, Osojnikova - TVD Partizan, Greenwich, Pobreška - Europark, Magdalena, Glavni trg - Židovska, City center, Meljska - Partizanska, Meljska - trgovina, Melje - obračališče

 

 Vozni red (252 KB)

 Postajni vozni red smer Melje obračališče - Grušova obračališče (7.1 MB)

 Postajni vozni red smer Grušova obračališče - Melje obračališče (4.6 MB)

 

 

LINIJA 21 Ljubljanska-E.Leclerc

Melje - obračališče, Ul. kraljeviča Marka, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska - Pariške komune, Ljubljanska - Focheva, Ljubljanska - trgovski center, Ljubljanska -

stolpnica, Ljubljanska 140, Betnavski grad, E'Leclerc - obračališče 

POVRATEK

E'Leclerc - obračališče, Tržaška cesta - OBI, Tržaška cesta - Carinarnica, Tržaška cesta - Semenarna, Tržaška cesta - Elko, Betnavski grad, Ljubljanska 140, Ljubljanska - stolpnica, Ljubljanska - trgovski center, Prol. brigad - Ferkova, Ljubljanska - Focheva, Ljubljanska - Pariške komune, Ljubljanska - UKC, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska, Oreško nabrežje 2, Oreško nabrežje 1, Ul. kraljeviča Marka, Melje - obračališče

 

 Vozni red (269 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - E Leclerc (3.9 MB)

 Postajni vozni red smer E Leclerc - AP Mlinska (4.1 MB)

 

 

Sezonska linija Maribor - Pula (Hrvaška)

Maribor – Slovenska Bistrica – Celje – Ljubljana – Koper – Portorož – Umag – Poreč – Rovinj – Pula

Linija obratuje vsak dan od 26.6.2017 do 31.8.2017.

 

 

Vozni red in cenik (272 KB)