Informacije

059 180 482


Delovni čas


od ponedeljka do petka
od 6.00 – 22.00 ure


sobota in nedelja

od 8.00 – 20.00 ure

Vozni redi

Vozni red za smučarski avtobus na relaciji Bellevue–Areh–Bellevue od 14. decembra do nadaljnjega

 Vozni red Bellevue–Areh (247 KB)

 Vozni red Areh–Bellevue (248 KB)

Vozni redi s 03.09.2018

KROŽNA LINIJA 1: 

Maribor AP - Glavni trg - Ptujska - Tez. Dobrava - Brezje - Maribor AP

 

 Vozni red (246 KB)

 

 

 

KROŽNA LINIJA 2: 
Maribor AP - Vzpenjača - Pekre - Limbuš - Marles - Studenci - Maribor AP

 

 Vozni red (340 KB)

 

 

 

LINIJA 1 Tezno

Melje, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, Maribor AP, TPC City, Glavni trg - Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska - Pariške komune, Titova - Nasipna, Ptujska - Tržaška, Ptujska - hitra cesta, Ptujska - Kovinar, Ptujska - Autocommerce, Ptujska - Pošta, Ptujska - TAM, Dogoška - vrtec, KS Silvire Tomassini, Tezenska Dobrava

 

 Vozni red (253 KB)

 Postajni vozni red smer Maribor AP - Tezenska Dobrava (2.8 MB)

 Postajni vozni red smer Tezenska Dobrava - Maribor AP (2.6 MB)

 

 

LINIJA 2 Betnavska - Razvanje

Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg - Vetrinjska, Tabor, Betnavska - Žolgarjeva, Betnavska - Focheva, Betnavska - Metelkova, Goriška, Betnavska - Knafelčeva, Kardeljeva - Knafelčeva, Kardeljeva - OŠ Tabor I., Kardeljeva - Borštnikova, Betnavski grad, Razvanje - vrtnarstvo, Razvanje - GD, Razvanje

 

 Vozni red (255 KB)

 Postajni vozni red smer Maribor AP - Betnavska/Razvanje (3.1 MB)

 Postajni vozni red smer Razvanje/Betnavska - Maribor AP (2.9 MB)

 

 

LINIJA 3 Dobrava-Tezno-Gosposvetska rondo-Mlinska AP-Dobrava
Pokopališče Dobrava, Pokopališče Dobrava - vhod, Pokopališče Dobrava - križišče, Tezno dom star. občanov, KS Silvire Tomassini, Dogoška - vrtec, Ptujska - TAM, Ptujska - Pošta, Ptujska - Autocommerce, Ptujska - Kovinar, Ptujska - hitra cesta, Prol.brigad - Titova, Prol.
brigad - Ljubljanska, Prol. brigad - Kardeljeva, Prol. brigad - lekarna, Prol. brigad - vojašnica, Dravograjska - Qlandia, Dravograjska, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - Sokolska, Gosposvetska - rondo, Gosposvetska - 
Turnerjeva, Gosposvetska - Vrbanska, Gosposvetska STŠ, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, Glavni trg - Židovska, Mlinska AP, TPC City, Glavni trg - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Osojnikova - TVD Partizan, Osojnikova, Pokopališče Pobrežje, Cesta XIV.divizije -  OŠ D.Kobala, Cesta XIV.divizije - vrtnarstvo, Dupleška - Tezenska , Brezje, Dupleška - Jarčeva, Dupleška - kanal, Pokopališče Dobrava

 

 Vozni red (255 KB)

 Postajni vozni red smer Dobrava - Tezno - Gosposvetska rondo - AP Mlinska - Dobrava (9.5 MB)

 

 

LINIJA 4 Limbuš-TC Qlandia

Maribor AP, TPC City, Glavni trg - Vetrinjska, Tabor, Valvasorjeva - OŠ Maksa Durjave, ŽP Studenci, Valvasorjeva - Korenčanova, Valvasorjeva - Ruška, Limbuška - Pekrska, Limbuška 47, Studenci, Lesarska šola, Limbuška - Lesarska, Marles - Limbuška - rondo, Limbuš - Marof, Limbuš - pošta, Pekre - GD, Lackova - Ul. Jelenčevih, Lackova - Na gorco, Lackova - Mlada lipa, Lackova - Stara lipa, OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Gustava Šiliha, Nova vas 2, Prol. brigad - vojašnica, Vrtnarska - Qladia 

 

 Vozni red (258 KB)

 Postajni vozni red smer Maribor AP - Vrtnarska Qlandia  (4.4 MB)

 Postajni vozni red smer Vrtnarska Qladia - Maribor AP (4.2 MB)

 

 

LINIJA 6 Vzpenjača
Melje, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, Maribor AP, TPC City, Glavni trg - Vetrinjska, Tabor, Gorkega -  Preradovičeva, Gorkega - dvorana Tabor, Radvanjska - vojašnica, Kardeljeva - Prol.brigad, Radvanjska - trgovina, Radvanjska - Antoličičeva, Radvanjska - Borštnikova, Streliška - Ul. Pohorskega odreda, Lackova - Stara lipa, Pohorska ul. -  Mlada lipa, Pohorska ul. -  pošta, Vzpenjača - obračališče

 

 Vozni red (253 KB)

 Postajni vozni red smer Maribor AP - Vzpenjača (2.9 MB)

 Postajni vozni red smer Vzpenjača - Maribor AP (2.8 MB)

 

 

LINIJA 7 Kamnica

Melje - obračališče, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, AP Mlinska, Krekova - občina, Krekova, Stadion - Ljudski vrt, Vrbanska šola, Vrbanska - vodovod, Kamnica - hipodrom, Kamnica - šola, Kamnica - pošta, Kamnica - trgovina, Cesta v Rošpoh 65, Cesta v Rošpoh 115, Rošpoh - odcep Urban, Rošpoh - Hojnik, Rošpoh - obračališče

 

 Vozni red (254 KB)
 Postajni vozni red smer Maribor AP - Kamnica/Rošpoh (2.6 MB)

 Postajni vozni red smer Rošpoh/Kamnica - Maribor AP (3.4 MB)

 

 

LINIJA ŠT 8: Maribor AP -Terme Fontana 

AP Mlinska, ŽP zaliv, Razlagova EPF, Krekova - občina, Krekova, Tretja gimnazija, Gosposvetska - Vrbanska,

POVRATEK

Terme Fontana, Gosposvetska - rondo, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - Vrbanska, Tretja gimnazija, Orožnova 9, Slomškov trg - Ul. X. oktobra,Gregorčičeva - Gledališka, Gregorčičeva, ŽP spomenik,  AP Mlinska

 

 Vozni red (235 KB)

 Postajni vozni red smer Maribor AP - Terme Fontana (1.2 MB)

 Postajni vozni red smer Terme Fontana - Maribor AP (1.6 MB)

 

 

LINIJA 9 Zrkovci-Dogoše

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Čufarjeva - TVD Partizan, Čufarjeva - dom st. občanov, Zrkovska - GD, Zrkovska cesta, Zrkovska - trgovina, Zrkovci - Na terasi, Zrkovci - Na gorci 54, Zrkovci - obračališče, Zrkovci - Na gorci 65, Svenškova ulica 40, Dupleška cesta 239, Dogoše - GD, Dupleška cesta 255

 

 Vozni red (203 KB)

 Postajni vozni red smer Maribor AP - Zrkovci/Dogoše/Brezje (3.2 MB)

 Postajni vozni red smer Zrkovci/Brezje/Dogoše - Maribor AP (3.0 MB)

 

LINIJA 10 Malečnik-Metava

AP Mlinska, Oreško nabrežje 2, Oreško nabrežje 1, Ul. kraljeviča Marka, Melje - obračališče, Meljski hrib - most, Kovačič, Lorber, Malečnik - odcep Trčova, Malečnik - trgovina, Trčova 31a, Trčova - Griček, Novak, Metava - Duplek križišče, Metava - obračališče


Metava - obračališče, Metava - Duplek križišče, Novak, Trčova - Griček, Trčova 31a, Malečnik - trgovina, Malečnik - odcep Trčova, Lorber, Kovačič, Meljski hrib - most, Čufarjeva - dom st. občanov, Čufarjeva - TVD Partizan, Greenwich, Pobreška - Europark, Magdalena, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska

 

 

 Vozni red (237 KB)

 Postajni vozni red smer Mlinska AP - Metava (1.9 MB)

 Postajni vozni red smer Metava - Mlinska AP (2.4 MB)

 

 

LINIJA 12 Dobrava-Pobrežje-AP Mlinska-Gosposvetska rondo-Dobrava

Dupleška - kanal, Dupleška - Jarčeva, Brezje, Dupleška - Tezenska , Cesta XIV.divizije - vrtnarstvo, Cesta XIV.divizije -  OŠ D.Kobala, Pokopališče Pobrežje, Osojnikova, Osojnikova - TVD Partizan, Greenwich, Pobreška - Europark, Magdalena, Glavni trg - Židovska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Koroška - Poštna, Strossmayerjeva, Tretja gimnazija, Gosposvetska - Vrbanska, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - rondo, Dravograjska - Sokolska, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - I. internacionale, Prol.brigad - rondo, Prol. brigad - lekarna, Prol. brigad - Delo, Prol. brigad - Ljubljanska, 
Ptujska - Tržaška, Ptujska - hitra cesta, Ptujska - Kovinar, Ptujska - Autocommerce, Ptujska - Pošta, Ptujska - TAM, Dogoška - vrtec, KS Silvira Tomassini, Tezno dom star. občanov, Pokopališče Dobrava - K, Pokopališče Dobrava - vhod, Pokopališče Dobrava - obračališče

 

 Vozni red (255 KB)

 Postajni vozni red smer Dobrava - Pobrežje - AP Mlinska - Gosposvetska rondo - Dobrava (9.2 MB)

 

 

LINIJA 13 Črnogorska

Maribor AP, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Nasipna - Snaga, Ob gozdu, Črnogorska št. 23, Makedonska, Belokranjska ulica, Ulica heroja Vojka-transformator, Nasipna - Cizerl, Belokranjska-Ul.herija Vojka K, Belokranjska ulica-avtohiša, ŽP Tezno, Zagrebška - Kovinar, Zagrebška - Šerbinek, Kavčičeva, Perhavčeva ul. - šola, PPC - vhod, PPC - Tezno 1, PPC - Tezno 2, PPC - Tezno 3, Poštni center - obračališče

POVRATEK

Poštni center - obračališče, PPC - Tezno 3, PPC - Tezno 2, PPC - Tezno 1, PPC - vhod, Perhavčeva ul. - šola, Kavčičeva, Zagrebška - Šerbinek, Zagrebška - Kovinar, ŽP Tezno, Belokranjska ulica-avtohiša, Belokranjska-Ul.herija Vojka K, Makedonska, Črnogorska št. 23, Ob gozdu, Nasipna - Snaga, Pobreška - Europark, Magdalena, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska

 

 

 

 Vozni red (238 KB)
 Postajni vozni red smer Maribor AP - Poštni center (3.8 MB)
 Postajni vozni red smer Poštni center - Maribor AP (3.1 MB)

 

 

LINIJA 15 Bresternica
Bresternica, Bresternica - pošta, Bresternica - odcep, Čolnarna , Mariborski otok - HE, Kamnica - križišče, Terme Fontana, Gosposvetska - rondo, Koroška vrata, Koroška - trgovina, Koroška - Poštna, Glavni trg - Židovska, City center, ŽP zaliv, Šentiljska - Medved, Šubičeva - vrtec, Nadvoz, Pod vinogradi - transformator, Košaški dol - V zavoju, Košaški dol

 

 Vozni red (255 KB)

 Postajni vozni red smer Bresternica - ŽP Maribor - Košaški dol (3.5 MB)

 Postajni vozni red smer Košaški dol - ŽP Maribor -Bresternica (3.5 MB)

 

LINIJA 151 Gaj nad Mariborom

Gaj nad Mariborom, Gaj nad Mar. - transformator, Gaj nad Mar. - Šiker, Smolnikov mlin, Rušnikova žaga, Šober - dvor, Šober - Žunko, Bresternica - obračališče, Bresternica - pošta, Bresternica - odcep, Čolnarna , Mariborski otok - HE, Kamnica - križišče, Kamnica - šola, Kamnica - hipodrom, Vrbanska - vodovod, Vrbanska šola, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - Vrbanska,

Tretja gimnazija, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska

 

 Vozni red (236 KB)

 Postajni vozni red smer Maribor AP - Gaj nad Mariborom (4.2 MB)

 Postajni vozni red smer Gaj nad Mariborom - Maribor AP (4.3 MB)

 

 

LINIJA 16 Dogoše-Zg. Duplek

AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Čufarjeva - TVD Partizan, Čufarjeva - dom st. občanov, Veljka Vlahoviča - S31, Veljka Vlahoviča - trg. center, Cesta XIV.divizije - vrtnarstvo, Dupleška - Tezenska , Brezje, Dupleška - Jarčeva, Dupleška - kanal, Dogoše - GD, Dogoše - polje, Dogoše - obračališče, Zg.Duplek - obračališče

 

 Vozni red (252 KB)

 Postajni vozni red smer Maribor AP - Zg. Duplek (2.7 MB)

 Postajni vozni red smer Zg. Duplek - Maribor AP (2.7 MB)

 

 

LINIJA 17: Ribniško selo - Studenci

Ribniško selo, Ribnik 1, Kliček, Akvarij, Krekova - občina, Krekova, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, (Maribor AP , TPC City, Magdalena), Magdalenski park, Ljubljanska - Pariške komune, Pariške Komune, Dvorana Tabor - Koresova, Na Poljanah - Planet Tuš, Šarhova - pošta, Šarhova, Korbunova - Kamenškova, Kamenškova, Korbunova, Erjavčeva

 

 Vozni red (236 KB)

 Postajni vozni red smer Ribniško selo - Studenci (3.2 MB)

 Postajni vozni red smer Studenci - Ribniško selo (2.7 MB)

 

 

LINIJA 18 Pekre
Gosposvetska STŠ, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, Tabor, Gorkega -  Preradovičeva, Dvorana Tabor - Koresova, Engelsova - Šarhova, Engelsova - vojašnica, Prol.brigad - rondo, Nova vas 2, Ul. Poh. odreda - OŠ G. Šiliha, Ul. Poh. odreda - OŠ L. Pliberšek, Lackova - Stara lipa, Pohorska - Mlada lipa, Ob ribniku, Zvezna ulica, Lesjakova 2, Bezjakova, Pekre - knjižnjica

 

 Vozni red (254 KB)

 Postajni vozni red smer Gosposvetska STŠ - Pekre (2.9 MB)

 Postajni vozni red smer Pekre - Gosposvetska STŠ (4.8 MB)

 

 

LINIJA 19 Šarhova
AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Koroška - Poštna, Strossmayerjeva, Tretja gimnazija, Gosposvetska - Vrbanska, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - rondo, Dravograjska - Sokolska, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - I. internacionale, Vrtnarska - Qlandia, Ilichova - RTV, Ilichova - Korbunova obračališče, Korbunova - Kamenškova, Šarhova - obračališče

 

 Vozni red (252 KB)

 Postajni vozni red smer Maribor AP - Vrtnarska QLandia (2.4 MB)

 Postajni vozni red smer Vrtnarska-QLandia - Maribor AP (2.4 MB)

 

 

LINIJA 20 Grušova

AP Mlinska, TPC City, Glavni trg - Vetrinjska, Magdalenski park, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Čufarjeva - TVD Partizan, Čufarjeva - dom st. občanov, Meljski hrib - most, Kovačič, Lorber, Malečnik - odcep Trčova, Malečnik - trgovina, Trčova 31a, Trčova - Griček, Novak, Metava - Duplek križišče, Metava, Metava - Duplek križišče, Novak, Trčova - Griček, Trčova 31a, Malečnik - trgovina, Malečnik - odcep Trčova, Celestrina, Nebova I, Nebova II, Ruperče, Kronaveter, Knezar, Metava - odcep, Zimica - odcep, Grušova 1, Grušova


Grušova, Grušova 1, Zimica - odcep, Metava - odcep, Knezar, Kronaveter, Ruperče, Nebova II, Nebova I, Celestrina, Malečnik - odcep Trčova, Malečnik - trgovina, Trčova 31a, Trčova - Griček, Novak, Metava - Duplek križišče, Metava, Lorber, Kovačič, Meljski hrib - most, Melje, Kraljaviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, AP Mlinska

 

 

 Vozni red (241 KB)

 Postajni vozni red smer Melje - Grušova obračališče (7.0 MB)

 Postajni vozni red smer Grušova - Melje (4.6 MB)

 

 

LINIJA 21 Ljubljanska-Tržaška c. - Merkur

Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg - Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska - Pariške komune, Ljubljanska - Focheva, Ljubljanska - trgovski center, Ljubljanska - stolpnica, Ljubljanska 140, Ul. Eve Lovše - Betnava, Ul. Eve Lovše - Energetika, Ul. Eve Lovše - Lidl, Tržaška cesta - Elko, Tržaška cesta - Semenarna, Tržaška cesta - Carinarnica, Tržaška cesta - Rutar, E'Leclerc - obračališče, Tržaška cesta - Bauhaus, Tržaška cesta - Merkur

 

 Vozni red (256 KB)

 Postajni vozni red smer Maribor AP - TC Merkur (4.0 MB)

 Postajni vozni red smer TC Merkur - Maribor AP (4.3 MB)

 

 

KROŽNA KABINSKA ŽIČNICA Pohorska vzpenjača


Krožna kabinska žičnica (KKŽ) na Mariborskem Pohorju vozi vsak dan vsako polno uro med 7. in 22. uro. Ob ponedeljkih zaradi rednih vzdrževalnih del ni vožnje ob 18. uri. V času odprtja smučišč KKŽ neprekinjeno kroži med 8.45 in 16. uro. Poleg tega v dneh, ko poteka nočna smuka, kroži tudi med 17.45 in 21. uro.