Informacije

Brezplačna telefonska številka

080 11 16

Delovni čas


od ponedeljka do petka
od 6.00 – 22.00 ure


sobota in nedelja

od 8.00 – 20.00 ure

Vozni redi

Vozni redi od 2. 9. 2013

KROŽNA LINIJA 1:
AP Mlinska-Ptujska-Tez. Dobrava obr.-Brezje trg.-AP Mlinska

 

 Vozni red (242 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska-Ptujska-Tez.Dobrava obr.-Brezje trg.-AP Mlinska (242 KB)

 

 

KROŽNA LINIJA 2:
AP Mlinska-Vzpenjača-Pekre-Limbuš-Marles-Studenci-AP Mlinska

 

 Vozni red (245 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska-Vzpenjača-Pekre-Limbuš-Marles-Studenci-AP Mlinska (245 KB)

 

 

LINIJA 1 Tezenska Dobrava
Melje-obračališče, Meljska-samopostrežna, Meljska-Partizanska, AP Mlinska, City center (Maribor Slavija), Kneza Koclja-Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska-Par.komune, Tržaška-Nasipna, Ptujska-Tržaška, Ptujska-Hitra cesta, Ptujska-Kovinar, Ptujska-Autocommerce, Ptujska-pošta, Ptujska-TAM, Dogoška-vrtec, KS Silvira Tomassini, Tez.Dobrava-obračališče

 

 Vozni red (252 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Tezenska Dobrava (1.5 MB)

 Postajni vozni red smer Tezenska Dobrava - AP Mlinska (1.4 MB)

 

 

LINIJA 2 Betnavska-Razvanje
Melje - obračališče, Ul. kraljeviča Marka, Oreško nabreţje 1, Oreško nabreţje 2, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Tabor, Betnavska - Ţolgarjeva, Betnavska - Focheva, Betnavska - Metelkova, Goriška, Betnavska - Knafelčeva, Kardeljeva - Knafelčeva, Kardeljeva - OŠ Tabor I., Kardeljeva - Borštnikova, Betnavski grad, Razvanje - vrtnarstvo, Razvanje - GD, Razvanje - obračališče

 

 Vozni red (255 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Razvanje (1.6 MB)

 Postajni vozni red smer Razvanje - AP Mlinska (1.5 MB)

 

 

LINIJA 3 Dobrava-Tezno-Gosposvetska rondo-AP Mlinska-Dobrava
Pokopališče Dobrava - vhod, Pokopališče Dobrava - K, Tezno dom star. občanov, KS Silvira Tomassini, Dogoška - vrtec, Ptujska - TAM, Ptujska - Pošta, Ptujska - Autocommerce, Ptujska - Kovinar, Ptujska - hitra cesta, Prol.brigad - Titova, Prol.
brigad - Ljubljanska, Prol. brigad - Kardeljeva, Prol. brigad - lekarna, Prol. brigad - vojašnica, Dravograjska - Qlandia, Dravograjska - I. internacionale, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - Sokolska, Gosposvetska - rondo, Gosposvetska -
Turnerjeva, Gosposvetska - Vrbanska, Tretja gimnazija, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, Glavni trg - Židovska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Osojnikova - TVD Partizan, Osojnikova, Pokopališče Pobreţje, Cesta XIV.divizije -  OŠ D.Kobala, Cesta XIV.divizije - vrtnarstvo, Dupleška - Tezenska , Brezje, Dupleška - Jarčeva, Dupleška - kanal, Pokopališče Dobrava - obračališče

 

 Vozni red (253 KB)

 Postajni vozni red smer Dobrava - Tezno - Gosposvetska rondo - AP Mlinska - Dobrava (3.4 MB)

 

 

LINIJA 4 Studenci
AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Tabor, Valvasorjeva - OŠ Maks Durjava, ŽP Studenci, Valvasorjeva - Korenčanova, Valvasorjeva - transformator, Limbuška c. - Pekrska, Limbuška 47, Studenci - obračališče, Lesarska šola -
obračališče, Limbuška c. - Lesarska, Marles, Pekre - GD, Limbuš - pošta, Limbuška c. - rondo, Limbuš - Marof

 

 Vozni red (254 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Limbuš Blažovnica (1.5 MB)

 Postajni vozni red smer Limbuš Blažovnica - AP Mlinska (1.4 MB)

 

 

LINIJA 6 Vzpenjača
Melje - obračališče, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Tabor, Gorkega -  Preradovičeva, Gorkega - dvorana Tabor, Radvanjska - vojašnica, Kardeljeva - Prol.brigad, Radvanjska - trgovina, Radvanjska - Antoličičeva, Radvanjska - Borštnikova, Streliška - Ul. Pohorskega odreda, Lackova - Stara lipa, Pohorska ul. -  Mlada lipa, Pohorska ul. -  pošta, Vzpenjača - obračališče

 

 Vozni red (252 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Vzpenjača obračališče (1.6 MB)

 Postajni vozni red smer Vzpenjača obračališče - AP Mlinska (1.5 MB)

 

 

LINIJA 7 Kamnica
Melje - obračališče, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, AP Mlinska, Krekova - občina, Krekova, Stadion - Ljudski vrt, Vrbanska šola, Vrbanska - vodovod, Kamnica - hipodrom, Kamnica - šola, Kamnica - pošta, Kamnica - trgovina, Cesta v Rošpoh 65, Cesta v Rošpoh 115, Rošpoh - odcep Urban, Rošpoh - Hojnik, Rošpoh - obračališče

 

 Vozni red (254 KB)
 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Kamnica pošta (1.4 MB)

 Postajni vozni red smer Kamnica pošta - AP Mlinska (1.8 MB)

 

 

LINIJA 8 Gregorčičeva - Fontana

Gregorčičeva, Krekova - občina, Krekova, Tretja gimnazija, Gosposvetska - Vrbanska, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - rondo, Terme Fontana

 

 Vozni red (243 KB)

 Postajni vozni red smer Gregorčičeva - Terme Fontana (745 KB)

 Postajni vozni red smer Terme Fontana - Gregorčičeva (753 KB)

 

 

LINIJA 9 Zrkovci-Dogoše
AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Čufarjeva - TVD Partizan, Čufarjeva - dom st. občanov, Zrkovska - GD, Zrkovska cesta, Zrkovska - trgovina, Zrkovci - Na terasi, Zrkovci - Na gorci 65, Zrkovci - obračališče, Zrkovci - Na gorci 54, Svenškova ulica 40, Dupleška cesta 239, Dogoše - GD, Dogoše - polje, Dogoše - obračališče

 

 Vozni red (201 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Zrkovci obračališče (1.6 MB)

 Postajni vozni red smer Zrkovci obračališče - AP Mlinska (1.4 MB)

 

 

LINIJA 10 Malečnik

Melje - obračališče, Ul. kraljeviča Marka, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Čufarjeva - TVD Partizan, Čufarjeva - dom st. občanov, Meljski hrib - most, Kovačič, Lorber, Malečnik - odcep Trčova, Malečnik - trgovina, Trčova 31a, Trčova - Griček, Novak, Metava - Duplek križišče, Metava - obračališče

 

 Vozni red (236 KB)

 Vozni red smer AP Mlinska - Metava obračališče (1.6 MB)

 Vozni red smer Metava obračališče - AP Mlinska (1.5 MB)


LINIJA 12 Dobrava-Pobrežje-AP Mlinska-Gosposvetska rondo-Dobrava
Dupleška - kanal, Dupleška - Jarčeva, Brezje, Dupleška - Tezenska , Cesta XIV.divizije - vrtnarstvo, Cesta XIV.divizije -  OŠ D.Kobala, Pokopališče Pobrežje, Osojnikova, Osojnikova - TVD Partizan, Greenwich, Pobreška - Europark, Magdalena, Glavni trg - Židovska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Koroška - Poštna, Strossmayerjeva, Tretja gimnazija, Gosposvetska - Vrbanska, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - rondo, Dravograjska - Sokolska, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - I. internacionale, Prol.brigad - rondo, Prol. brigad - lekarna, Prol. brigad - Delo, Prol. brigad - Ljubljanska,
Ptujska - Tržaška, Ptujska - hitra cesta, Ptujska - Kovinar, Ptujska - Autocommerce, Ptujska - Pošta, Ptujska - TAM, Dogoška - vrtec, KS Silvira Tomassini, Tezno dom star. občanov, Pokopopališče Dobrava - K, Pokopopališče Dobrava - vhod, Pokopališče Dobrava - obračališče

 

 Vozni red (254 KB)

 Postajni vozni red smer Dobrava - Pobrežje - AP Mlinska - Gosposvetska rondo - Dobrava (3.3 MB)

 

 

LINIJA 13 Črnogorska
Poštni center - obračališče, Pri TAM-u, Perhavčeva ul. - šola, Kavčičeva, Zagrebška - Šerbinek, Zagrebška - Kovinar, ŽP Tezno, Belokranjska ulica, Makedonska, Črnogorska št. 23, Ob gozdu, Gregorčičeva, Nasipna - Snaga, Pobreška - Europark, Magdalena, Glavni trg - Židovska, City center, AP Mlinska

 

 Vozni red (235 KB)
 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Poštni center obračališče (1.3 MB)
 Postajni vozni red smer Poštni center obračališče - AP Mlinska (1.2 MB)

 

 

LINIJA 15 Bresternica
Bresternica - obračališče, Bresternica - pošta, Bresternica - odcep, Čolnarna , Mariborski otok - HE, Kamnica - križišče, Terme Fontana, Gosposvetska - rondo, Koroška vrata, Koroška - trgovina, Koroška - Poštna, Glavni trg - Židovska, City center, ŽP zaliv, Šentiljska - Medved, Šubičeva - vrtec, Nadvoz, Pod vinogradi - transformator, Košaški dol - V zavoju, Košaški dol

 

 Vozni red (257 KB)

 Postajni vozni red smer Bresternica žaga obračališče - Košaški dol (1.6 MB)

 Postajni vozni red smer Košaški dol - Bresternica žaga obračališče (1.6 MB)

 

 

LINIJA 151 Gaj nad Mariborom

Gaj nad Mariborom, Gaj nad Mar. - transformator, Gaj nad Mar. - Šiker, Smolnikov mlin, Rušnikova žaga, Šober - dvor, Šober - Žunko, Bresternica - obračališče, Bresternica - pošta, Bresternica - odcep, Čolnarna , Mariborski otok - HE, Kamnica - križišče, Kamnica - šola, Kamnica - hipodrom, Vrbanska - vodovod, Vrbanska šola, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - Vrbanska, Tretja gimnazija, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, Glavni trg -Židovska, City center, AP Mlinska

 

 Vozni red (233 KB)

 Postajni vozni red smer Gaj nad Mariborom - AP Mlinska (1.8 MB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Gaj nad Mariborom (1.8 MB)


LINIJA 16 Dogoše-Zg. Duplek
AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Čufarjeva - TVD Partizan, Čufarjeva - dom st. občanov, Veljka Vlahoviča - S31, Veljka Vlahoviča - trg. center, Cesta XIV.divizije - vrtnarstvo, Dupleška - Tezenska , Brezje, Dupleška - Jarčeva, Dupleška - kanal, Dogoše - GD, Dogoše - polje, Dogoše - obračališče, Zg.Duplek - obračališče

 

 Vozni red (250 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Zg. Duplek obračališče (1.6 MB)

 Postajni vozni red smer Zg. Duplek obračališče - AP Mlinska (1.6 MB)

 

 

LINIJA 17 Poštni center - Studenci

Ribniško selo - obračališče, Ribnik 1, Kliček, Akvarij, Krekova - občina, Krekova, Strossmayerjeva, Koroška - Poštna, AP Mlinska, City center, Magdalena, Magdalenski park, Ljubljanska - Pariške komune, Pariške Komune, Koresova - dvorana Tabor, Na Poljanah - Planet Tuš, Šarhova - pošta, Šarhova - obračališče, Erjavčeva - ZD, Erjavčeva, Studenci - obračališče

 

 Vozni red (244 KB)

 Postajni vozni red smer Poštni center - Studenci obračališče (1.6 MB)

 Postajni vozni red smer Studenci obračališče - Poštni center (1.4 MB)

 

 

LINIJA 18 Pekre
Melje - obračališče, Meljska - trgovina, Meljska - Partizanska, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Tabor, Gorkega -  Preradovičeva, Koresova - dvorana Tabor, Engelsova - Šarhova, Engelsova - vojašnica, Prol.brigad - rondo, Nova vas 2, Ul. Poh. odreda - OŠ G. Šiliha, Ul. Poh. odreda - OŠ L. Pliberšek, Lackova - Stara lipa, Lackova - Mlada lipa, Lackova - Na gorco, Pekre - trgovina

 

 Vozni red (252 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Pekre samopostrežna (1.6 MB)

 Postajni vozni red smer Pekre samopostrežna - AP Mlinska (2.3 MB)

 

 

LINIJA 19 Šarhova
AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Koroška - Poštna, Strossmayerjeva, Tretja gimnazija, Gosposvetska - Vrbanska, Gosposvetska - Turnerjeva, Gosposvetska - rondo, Dravograjska - Sokolska, Dravograjska - Poljane, Dravograjska - I. internacionale, Vrtnarska - Qlandia, Ilichova - RTV, Ilichova - Korbunova obračališče, Korbunova - Kamenškova, Šarhova - obračališče

 

 Vozni red (233 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - Šarhova obr. (1.3 MB)

 Postajni vozni red smer Šarhova obr. - AP Mlinska (1.0 MB)

 

 

LINIJA 20 Grušova
Melje - obračališče, Ul. kraljeviča Marka, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalena, Pobreška - Europark, Greenwich, Čufarjeva - TVD Partizan, Čufarjeva - dom st. občanov, Meljski hrib -
most, Kovačič, Lorber, Metava - obračališče, Metava - Duplek križišče, Novak, Trčova - Griček, Trčova 31a, Malečnik - trgovina, Malečnik - odcep Trčova, Celestrina, Nebova I, Nebova II, Ruperče, Kronaveter, Knezar, Metava - odcep, Zimica - odcep, Grušova 1, Grušova-obračališče

 

 Vozni red (248 KB)

 Postajni vozni red smer Melje obračališče - Grušova obračališče (2.9 MB)

 Postajni vozni red smer Grušova obračališče - Melje obračališče (2.3 MB)

 

 

LINIJA 21 Ljubljanska-E.Leclerc
Melje - obračališče, Ul. kraljeviča Marka, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, AP Mlinska, City center, Kneza Koclja - Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska - Pariške komune, Ljubljanska - Focheva, Ljubljanska - trgovski center, Ljubljanska -
stolpnica, Ljubljanska 140, Betnavski grad, E'Leclerc - obračališče

 

 Vozni red (253 KB)

 Postajni vozni red smer AP Mlinska - E Leclerc (1.5 MB)

 Postajni vozni red smer E Leclerc - AP Mlinska (1.6 MB)