Pohorska vzpenjača

Krožna kabinska žičnica (KKŽ) na Mariborskem Pohorju obratuje od ponedeljka do nedelje vsako polno uro med 7. in 18. uro.

V času odprtja smučišč KKŽ kroži neprekinjeno od 8. do 15. ure.

Ob ponedeljkih zaradi rednih vzdrževalnih del ni vožnje ob 17. uri.

Gondola slika spletna stran 1