Z zaprtjem Koroške ceste obvoz na osmih avtobusnih linijah

Zaradi popolne zapore Koroške ceste na odseku med Glavnim mostom in tržnico bodo avtobusi mestnega potniškega prometa v Mariboru, ki sicer prečkajo omenjeno območje, 31. januarja zjutraj preusmerjeni na obvozne poti. Ta preusmeritev vključuje skupno osem linij, na katerih bodo v času zaprtja Koroške ceste avtobusi vozili po nadomestnih trasah oziroma cestah in ulicah, navedenih v nadaljevanju.

• LINIJA 3
Gosposvetska c.–Strossmayerjeva ul.–Mladinska ul.–Maistrova ul.–Kopitarjeva ul.–Partizanska c.–Mlinska ul.

• LINIJA 7
Gosposvetska c.–Strossmayerjeva ul.–Mladinska ul.–Maistrova ul.–Cankarjeva ul.–Partizanska c.–Titova c.–Ul. kneza Koclja–Mlinska ul.

• LINIJA 12
Titova c.–Prešernova ul.–Razlagova ul.–Krekova ul.–Strossmayerjeva ul.

• LINIJA 15
Smer Bresternica:
Titova c.–Prešernova ul.–Razlagova ul.–Krekova ul.–Strossmayerjeva ul.
Smer Košaški dol:
Koroška c.–Strossmayerjeva ul.–Mladinska ul.–Maistrova ul.–Cankarjeva ul.–Partizanska c.–Titova c.–Partizanska c.

• LINIJA 17
Strossmayerjeva ul.–Gregorčičeva ul.–Trg generala Maistra–Ul. heroja Staneta–Cankarjeva ul.–Partizanska c.–Titova c.–Ul. kneza Koclja–Glavni trg–Glavni most.

• LINIJA 18
Strossmayerjeva ul.–Mladinska ul.–Maistrova ul.–Cankarjeva ul.–Partizanska c.–Titova c.–Ul. heroja Bračiča–Ul. kneza Koclja–Glavni trg–Glavni most.

• LINIJA 19
Smer Qlandia:
Titova c.–Prešernova ul.–Razlagova ul.–Krekova ul.–Strossmayerjeva ul.
Smer Avtobusna postaja Maribor:
Strossmayerjeva ul.–Mladinska ul.–Maistrova ul.–Cankarjeva ul.–Partizanska c.–Titova c.–Partizanska c.

• LINIJA 151
Smer Avtobusna postaja Maribor:
Strossmayerjeva ul.–Gregorčičeva ul.–Trg generala Maistra–Ul. heroja Staneta–Cankarjeva ul.–Partizanska c.–Titova c.
Smer Gaj nad Mariborom:
Titova c.–Prešernova ul.

• LINIJA 15A (dodatne vožnje za dijake in študente)
Smer Avtobusna postaja Maribor:
Terme Fontana–Gosposvetska c.–Strossmayerjeva ul.–Mladinska ul.–Titova c.–Mlinska ul.
Smer Terme Fontana:
Mlinska ul.–Partizanska c.–Titova c.–Prešernova ul.–Krekova ul.–Strossmayerjeva ul.–Gosposvetska c.–Terme Fontana.

Med zaprtjem Koroške ceste avtobusi na linijah 3, 7, 12, 15, 17, 18, 19 in 151 ne bodo ustavljali na več postajališčih:

• Koroška–Poštna v obe smeri (linije 3, 7, 12, 15, 17, 18, 19, 151);
• Glavni trg–Židovska (linije 7, 15, 17, 19, 151);
• Glavni trg–Vetrinjska (linije 12, 15, 19, 151);
• TPC City (linije 12, 15, 19, 151);
• TPC City – pri Zdravstvenem domu (linija 7).

Ob tem bo uvedeno novo avtobusno postajališče v Maistrovi ulici pri Mestnem parku. Prav tako bo novost, da bo na linijah 12, 15, 19 in 151 na postajališču TPC City vstopanje in izstopanje omogočeno samo pri Zdravstvenem domu.

V času, ko bodo omenjene avtobusne linije speljane po obvozih, je zlasti ob prometnih konicah pričakovati zamude posameznih avtobusov. Zaradi tega potnike prosimo za razumevanje in strpnost.

Obvozi v času zaprtja Koroške ceste