pasica marprom

6.00–22.00 (pon.–pet.)
8.00–20.00 (sob.–ned.)

logommobilnost

M mobilnost

Mobilna aplikacija

Prvo križišče s prioritetno vožnjo za mestni potniški promet

V sklopu upravljanja in vzdrževanja semaforjev je podjetje Nigrad v križišču Ulica Moše Pijada–Gorkega ulica izvedlo zamenjavo dotrajane semaforske opreme, vključno s semaforskimi stebri, detekcijo in krmilno napravo. Določena oprema je bila v križišču še od izgradnje leta 1969 in rekonstrukcije leta 1988. Za lažjo orientacijo in varnejše prečkanje ceste smo navadne tipke za pešce in kolesarje nadomestili z zvočnimi tipkami za slepe in slabovidne osebe, ki prilagajajo jakost zvoka hrupu iz okolice (signali so aktivni med 6. in 20. uro). Ob tem smo tukaj prvič implementirali novost v semaforiziranih križiščih – prioritetno vožnjo za javni mestni potniški promet.

Kot prva mariborska mestna linija je bila v omenjeni sistem prioritetne vožnje (Bus Priority) vključena linija 6 Vzpenjača, ki je v celoti elektrificirana avtobusna linija. Sistem je aktiven v obeh smereh linije, torej v smeri Vzpenjače in Maribor AP. Delovanje temelji na detekciji vozil s pomočjo kamer; na določeni razdalji pred križiščem kamera zazna vozilo na podlagi njegove registrske tablice.

Detekcijska kamera potrdi, da gre za avtobus, ki je namenjen v smeri križišča. Po prepoznavi se aktivira sistem prioritetne vožnje v smeri glede na lokacijo, kjer je bilo vozilo zaznano. V tem času krmilna naprava ostalim smerem dodeli rdeči signal. Zeleni signal v prioritetni smeri traja tako dolgo, dokler avtobus javnega potniškega prometa ne zapusti priključka. Nalogo deaktivacije sistema ima prav tako detekcijska kamera, saj spremlja vozilo, ko zapusti priključek oziroma območje detekcije.

Sistem je aktiven 24 ur na dan in vse dni v tednu. V času jutranje in popoldanske konice je aktiven štirikrat v smeri Vzpenjače in štirikrat v smeri Maribor AP. Izven konic se aktivira manjkrat, glede na vozni red linije 6. Odziv s strani voznikov avtobusov podjetja Marprom, ki vozijo na liniji 6, je pozitiven; kot so pojasnili, se jim ob prihodu v križišče dodeli zeleni signal, čim trenutne aktivne zelene luči ugasnejo.

Prioritetna vožnja
DOSTOPNOST