test september

OD 11. septemberA DO PREKLICA MESTNI AVTOBUSI VSE DNI, TOREJ TUDI MED DELAVNIKI, VOZIJO PO SOBOTNIH VOZNIH REDIH, RAZEN OB NEDELJAH/PRAZNIKIH PO NEDELJSKIH.

Vozni redi od 1. 6. 2020


KROŽNA LINIJA 1
Maribor AP–Glavni trg–Ptujska–Tez. Dobrava–Brezje–Maribor AP


KROŽNA LINIJA 2
Maribor AP–Vzpenjača–Pekre–Limbuš–Marles–Studenci–Maribor AP


LINIJA 1 Tezno

Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska II. gimn., Titova – Nasipna, Ptujska – Tržaška, Ptujska – hitra cesta, Ptujska – Kovinar, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – Pošta, Ptujska – TAM, Dogoška – vrtec, KS Silvire Tomassini, Tezenska Dobrava


LINIJA 2 Betnavska–Razvanje

Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Betnavska – Žolgarjeva, Betnavska – Focheva, Betnavska – Metelkova, Goriška, Betnavska – Knafelčeva, Kardeljeva – Knafelčeva, Kardeljeva – OŠ Tabor I., Kardeljeva – Borštnikova, Betnavski grad, Razvanje – vrtnarstvo, Razvanje – GD, Razvanje, Botanični vrt


LINIJA 3 Dobrava–Tezno–Gosposvetska rondo–Mlinska AP–Dobrava

Pokopališče Dobrava, Pokopališče Dobrava – vhod, Pokopališče Dobrava – križišče, Tezno dom star. občanov, KS Silvire Tomassini, Dogoška – vrtec, Ptujska – TAM, Ptujska – Pošta, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – Kovinar, Ptujska – hitra cesta, Prol.brigad – Titova, Prol. brigad – Ljubljanska, Prol. brigad – Kardeljeva, Prol. brigad – lekarna, Prol. brigad – vojašnica, Dravograjska – Qlandia, Dravograjska, Dravograjska – Poljane, Dravograjska – Sokolska, Gosposvetska – rondo, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska STŠ, Strossmayerjeva, Koroška – Poštna, Glavni trg – Židovska, Mlinska AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Osojnikova – TVD Partizan, Osojnikova, Pokopališče Pobrežje, Cesta XIV.divizije –  OŠ D.Kobala, Cesta XIV.divizije – vrtnarstvo, Dupleška – Tezenska , Brezje, Dupleška – Jarčeva, Dupleška – kanal, Pokopališče Dobrava


LINIJA 4 Limbuš–TC Qlandia

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Valvasorjeva – OŠ Maksa Durjave, ŽP Studenci, Valvasorjeva – Korenčanova, Valvasorjeva – Ruška, Limbuška – Pekrska, Limbuška 47, Studenci, Lesarska šola, Limbuška – Lesarska, Marles, Limbuška – rondo, Limbuš – Marof, Limbuš – pošta, Pekre – GD, Lackova – Ul. Jelenčevih, Lackova – Na gorco, Lackova – Mlada lipa, Lackova – Stara lipa, OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Gustava Šiliha, Nova vas 2, Prol. brigad – vojašnica, Vrtnarska – Qlandia


LINIJA 6 Vzpenjača

Melje, Meljska – trgovina, Meljska – Partizanska, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Gorkega –  Preradovičeva, Gorkega – dvorana Tabor, Radvanjska – vojašnica, Kardeljeva – Prol.brigad, Radvanjska – trgovina, Radvanjska – Antoličičeva, Radvanjska – Borštnikova, Streliška – Ul. Pohorskega odreda, Lackova – Stara lipa, Pohorska ul. –  Mlada lipa, Pohorska ul. –  pošta, Vzpenjača


LINIJA 7 Kamnica–Rošpoh

Melje, Meljska – trgovina, Meljska – Partizanska, AP Mlinska, Krekova – občina, Krekova, Stadion – Ljudski vrt, Vrbanska šola, Vrbanska – vodovod, Kamnica – hipodrom, Kamnica – šola, Kamnica – pošta, Kamnica – trgovina, Cesta v Rošpoh 65, Cesta v Rošpoh 115, Rošpoh – odcep Urban, Rošpoh – Hojnik, Rošpoh


LINIJA 8 Maribor AP–Terme Fontana MC

Maribor AP, ŽP Maribor, Razlagova EPF, Krekova – občina, Krekova, Gosposvetska – STŠ, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – rondo, Terme Fontana, Mariborski otok


LINIJA 9 Zrkovci–Dogoše

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. občanov, Zrkovska – GD, Zrkovska cesta, Zrkovska – trgovina, Zrkovci – Na terasi, Zrkovci – Na gorci 54, Zrkovci – obračališče, Zrkovci – Na gorci 65, Svenškova ulica 40, Dupleška cesta 239, Dogoše – GD, Dupleška cesta 255


LINIJA 10 – METAVA

Mlinska AP, Oreško nabrežje 2, Oreško nabrežje, Kraljeviča Marka ulica, Melje, Meljski hrib – most, Kovačič, Lorber, Malečnik – odcep Trčova, Malečnik – trgovina, Trčova 31, Trčova 168, Trčova – Griček, Novak, Metava – Duplek, križišče, Metava


LINIJA 12 Dobrava–Pobrežje–Mlinska AP–Gosposvetska rondo–Dobrava

Pokopališče Dobrava, Dupleška – kanal, Dupleška – Jarčeva, Brezje, Dupleška – Tezenska , Cesta XIV.divizije – vrtnarstvo, Cesta XIV.divizije –  OŠ D.Kobala, Pokopališče Pobrežje, Osojnikova, Osojnikova – TVD Partizan, Greenwich, Pobreška – Europark, Magdalena, Glavni trg – Židovska, Mlinska AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Koroška – Poštna, Strossmayerjeva, Gosposvetska STŠ, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – rondo, Dravograjska – Sokolska, Dravograjska – Poljane, Dravograjska, Prol.brigad – rondo, Prol. brigad – vojašnica, Prol. brigad – lekarna, Prol. brigad – Kardeljeva, Prol. brigad – Ljubljanska, Ptujska – Tržaška, Ptujska – hitra cesta, Ptujska – Kovinar, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – Pošta, Ptujska – TAM, Dogoška – vrtec, KS Silvira Tomassini, Tezno dom star. občanov, Pokopališče Dobrava – K, Pokopališče Dobrava – vhod, Pokopališče Dobrava


LINIJA 13 Črnogorska

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Maribor – UKC, Magdalena, Pobreška – Europark, Nasipna – Snaga, Ob gozdu, Črnogorska ul. 23, Makedonska, Belokranjska, Ulica heroja Vojka, Nasipna – Cizerl, ŽP Tezno, Zagrebška – Kovinar, Zagrebška – CSD, Kavčičeva, Zolajeva – TŠC, PPC Tezno – vhod, PPC Tezno Durabus, PPC Tezno črpalka, PPC Tezno NKBM, Poštni center – Tezno


LINIJA 15 Bresternica

Bresternica, Bresternica – rondo, Bresternica – odcep, Čolnarna , Mariborski otok – HE, Kamnica – križišče, Terme Fontana, Gosposvetska – rondo, Koroška vrata, Koroška – trgovina, Koroška – FERI, Koroška – tržnica, Glavni trg – Židovska, TPC City, ŽP Maribor, Šentiljska – Medved, Šubičeva – vrtec, Nadvoz, Koš. dol. – Pod vinogradi, Košaški dol – V zavoju, Košaški dol


LINIJA 16 Dogoše–Zg. Duplek

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. občanov, Ul. V. Vlahovića – S31, Ul. V. Vlahovića – TUŠ, Cesta XIV.divizije, Dupleška – Tezenska , Brezje, Dupleška – Jarčeva, Dupleška – kanal, Dogoše – gasilski dom, Dogoše – polje, Dogoše, Zg.Duplek


LINIJA 17 Ribniško selo–Studenci

Ribniško selo, Ribnik 1, Kliček, Akvarij, Krekova – občina, Krekova, Strossmayerjeva, Koroška – Poštna, (Mlinska AP , TPC City, Magdalena), Magdalenski park, Ljubljanska – II. gimn., Ul. Pariške komune, Dvorana Tabor – Koresova, Na Poljanah – Planet Tuš, Dravograjska – Poljane, Šarhova – pošta, Šarhova, Korbunova – Kamenškova, Kamenškova, Korbunova, Korbunova – Kamenškova, Erjavčeva


LINIJA 18 Pekre

Gosposvetska STŠ, Strossmayerjeva, Koroška – Poštna, Tabor, Gorkega –  Preradovičeva, Dvorana Tabor – Koresova, Engelsova – Šarhova, Engelsova – vojašnica, Prol.brigad – rondo, Nova vas 2, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Ludvika Pliberška, Lackova – Stara lipa, Pohorska – Mlada lipa, Ob ribniku, Zvezna ulica, Lesjakova 2, Bezjakova, Pekre – knjižnjica


LINIJA 19 Šarhova

Mlinska AP, TPC City, Krekova – občina, Krekova, Gosposvetska – STŠ, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – rondo, Dravograjska – Sokolska, Dravograjska – Poljane, Šarhova – pošta, Šarhova, Korbunova – Kamenškova, Kamenškova, Ilichova – RTV center, Vrtnarska – QLandia

Vrtnarska – Qlandia, Ilichova – RTV center, Korbunova, Korbunova – Kamenškova, Šarhova, Šarhova – pošta, Dravograjska – Poljane, Dravograjska – Sokolska, Gosposvetska – rondo, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – STŠ, Mladinska – Trubarjeva, Mladinska – Muzej NOM, TPC City, Mlinska AP


LINIJA 20 Grušova

Mlinska AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. občanov, Meljski hrib – most, Kovačič, Lorber, Malečnik – odcep Trčova, Malečnik – trgovina, Trčova 31a, Trčova – Griček, Novak, Metava – Duplek križišče, Metava, Metava – Duplek križišče, Novak, Trčova – Griček, Trčova 31a, Malečnik – trgovina, Malečnik – odcep Trčova, Celestrina, Nebova I, Nebova II, Ruperče, Kronaveter, Knezar, Metava – odcep, Zimica – odcep, Grušova 1, Grušova

Grušova, Grušova 1, Zimica – odcep, Metava – odcep, Knezar, Kronaveter, Ruperče, Nebova II, Nebova I, Celestrina, Malečnik – odcep Trčova, Malečnik – trgovina, Trčova 31a, Trčova – Griček, Novak, Metava – Duplek križišče, Metava, Lorber, Kovačič, Meljski hrib – most, Melje, Kraljaviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Mlinska AP


LINIJA 21 Ljubljanska–Tržaška c.–Merkur

Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska – II. gimn.,  Ljubljanska – Focheva, Ljubljanska – TC Mercator, (Ljubljanska – stolpnica, Ljubljanska 140), Ul. Eve Lovše – Betnava, Ul. Eve Lovše – Energetika, Ul. Eve Lovše – Lidl, Tržaška cesta – Elko, Tržaška cesta – Semenarna, Tržaška cesta – Carinarnica, Tržaška cesta – Rutar, TC E’Leclerc – obračališče, Tržaška cesta – Bauhaus, Tržaška cesta – Merkur


 

Linija 151 Gaj na Mariborom

Maribor AP, TPC City , Krekova – občina, Krekova, Gosposvetska – STŠ, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Vrbanska – šola, Vrbanska – vodovod, Kamnica – hipodrom, Kamnica – šola, Kamnica – križišče, Mariborski otok – HE, Čolnarna , Bresternica – odcep, Bresternica – rondo, Bresternica, Bresternica – pošta, Šober – Žunko, Šober – dvor, Rušnikova žaga, Smolnikov mlin, Gaj nad Mar. – Šiker, Gaj nad MB – transform., Gaj nad Mariborom

Vozni red

Vozni red Maribor Maribor AP – Gaj nad Mariborom

Vozni red Gaj nad Mariborom – Maribor AP

DOSTOPNOST