pasica marprom

6.00–22.00 (pon.–pet.)
8.00–20.00 (sob.–ned.)

logommobilnost

M mobilnost

Mobilna aplikacija

Uskladitev cen zaradi povišanja stroškov

Mestna občina Maribor je na nedavni novinarski konferenci že predstavila gradiva za prihajajočo 3. redno sejo Mestnega sveta MO Maribor. Na seji bodo obravnavana gradiva, ki zadevajo tudi nekatere uskladitve cen javnih storitev. V nadaljevanju sporočila pojasnjujemo razloge za predlagani uskladitvi cenikov javnega mestnega potniškega prometa (JMPP) in krožne kabinske žičnice (KKŽ).

V JMPP je v zadnjem obdobju prišlo do občutnega porasta skupnih stroškov delovanja. Ta je predvsem posledica dviga cen goriv, energentov, materiala in storitev, povečanja stroškov dela, najemnin za opremo in vozila ter investicijskih vlaganj. Vse to posledično narekuje spremembo cenika JMPP, pri čemer predlog predvideva korekcijo sedanje cene osnovne enkratne vozovnice v predprodaji z 1 EUR na 1,30 EUR. Glede na to pa še manjšo prilagoditev cen terminskih vozovnic, osnovne mesečne s 30 na 36 EUR.

Sprememba cenika s 1. 4. 2023 bo zagotovila vzdržnost in stabilnost financiranja ter izvajanja gospodarske javne službe JMPP. Ob tem so med cilji še dvig deleža vozovnic, kupljenih v predprodaji, in števila kupljenih vozovnic za več voženj ter poenostavitev sistema. Predlog namreč vključuje ukinitev nekaterih vozovnic, ki so se v preteklosti izkazale za nepotrebne. So pa vanj vključeni novi produkti, kot je denimo kombinirana mesečna vozovnica za JMPP in določena parkirišča, ki bo omogočala ugodno uporabo obeh storitev (parkiranje, javni prevoz).

Prav tako je novost podaljšanje veljave enkratne vozovnice oziroma časa, ko omogoča prestopanje med linijami s 60 na 75 minut. Predlagana korekcija cenika upošteva tudi socialni vidik, saj ceni vozovnic za 1 in 10 voženj za otroke ostajata nespremenjeni.

Z izjemnim povišanjem stroškov obratovanja smo soočeni tudi pri KKŽ na Mariborskem Pohorju, za katero je bil sedanji cenik sprejet konec leta 2016. Od takrat se cene vozovnic niso spremenile, pred tem pa so bile celo za več kot 50 % višje od sedanjih (leta 2009 enosmerna za odrasle 8 EUR in povratna 10 EUR). Zaradi drastičnega dviga cen električne energije, amortizacije, materialov za žičniške naprave in povečanja stroškov dela se ni več mogoče izogniti spremembi obstoječega cenika vozovnic KKŽ.

V skladu s predlogom bo enosmerna vozovnica za odrasle po novem stala 10,50 EUR, povratna pa 19,90 EUR. Z namenom promoviranja rekreacije, športa in mobilnosti z javnim prevozom smo se za določene vozovnice odločili, da jih cenovno približamo Mariborčanom. Tako predlog cenika vključuje zelo ugodne cene terminskih vozovnic; nova predvidena cena letne vozovnice (smer dol) za odrasle je 196 EUR, tako da bo kupca stala 0,54 EUR na dan, če bo Pohorje obiskal vsak dan v mesecu. Novost je tudi, da bo imetnikom vozovnic za JMPP priznan dodatni 20-odstotni popust pri nakupu vozovnice za KKŽ enake kategorije.

Kljub povišanju bodo cene vozovnic za prevoz s KKŽ na Mariborskem Pohorju še vedno nižje (najnižje v Sloveniji za enosmerno odraslo vozovnico) ali primerljive s cenami vozovnic za ostale kabinske žičnice v Sloveniji in tujini. Sprememba cenika s 1. 4. 2023 bo omogočila nadaljnje kakovostno upravljanje s KKŽ.

mom elektricni avtobus iveco arena vzpenjaca mom 3700 pigac si 800x529 1
DOSTOPNOST