pasica marprom

6.00–22.00 (pon.–pet.)
8.00–20.00 (sob.–ned.)

logommobilnost

M mobilnost

Mobilna aplikacija

Predstavitev

Marprom je bil ustanovljen 21. junija 2011 z namenom opravljanja varnega in udobnega mestnega potniškega prometa na območju celotne občine Maribor. Po ustanovitvi je sprva deloval kot javni gospodarski zavod, julija 2012 pa je bil s spremembo odloka preoblikovan v Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o.

Ob mestnem potniškem prometu in ostalih vrstah avtobusnih prevozov Marprom izvaja tudi druge dejavnosti, kot so servisno vzdrževanje vozil, upravljanje žičnic in smučišč na Pohorju ter upravljanje javnih parkirišč v Mariboru.

Izvajanje avtobusnega prometa

Marprom opravlja mestni potniški promet na skupno 21-ih avtobusnih linijah znotraj Mestne občine Maribor. Poleg tega izvaja še prevoze na integriranih linijah za osnovne šole v Mariboru, posebne linijske prevoze (šolske in druge) v sosednjih občinah ter občasne in mednarodne prevoze potnikov.

Upravljanje s prometnim delom AP Maribor

Marprom je v letu 2013 prevzel upravljanje s prometnim delom Avtobusne postaje (AP) Maribor. V objektu AP Maribor se nahajajo tudi prostori uprave, strokovnih služb, prometne operative, blagajn in področja parkirišč.

Upravljanje javnih parkirišč

Marprom na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z občino Maribor za obdobje do aprila 2026, upravlja s parkirišči z zapornicami v Sodni, Mlinski in Loški ulici ter na Rakuševem trgu. Prav tako zagotavlja mobilno plačevanje parkirnin na parkiriščih v belih conah, kjer izvaja tudi nadzor nad plačevanjem parkirnin.

Vzdrževanje in popravila vozil

Za vzdrževanje in popravila vozil ima Marprom na Pobrežju lastne servisne delavnice z 2000 kvadratnimi metri površin. Na lokaciji delavnic razpolaga tudi z okolju prijazno avtopralnico, ki omogoča pranje celotnega voznega parka, in 6000 kvadratnih metrov velikim parkiriščem za avtobuse.

Upravljanje žičnic in smučišč

Žičnice na Mariborskem Pohorju, smučišča in druge objekte Marprom upravlja na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z občino Maribor za obdobje do januarja 2032. Mariborsko Pohorje skupaj z Arehom predstavlja največji zimski športni center pri nas, številne dejavnosti pa ponuja tudi v poletnem času.

Povezava: Visit Pohorje

Upravljanje Bike parka Pohorje

Pomemben segment Marpromove ponudbe na Mariborskem Pohorju je tudi priljubljen kolesarski park z različnimi progami za spuste z gorskimi kolesi (Flow line, Red line, World cup, Fury trail). Ob spodnji postaji Pohorske vzpenjače je urejen še kolesarski poligon pump track.

Povezava: Bike park Pohorje – FB, Bike park Pohorje – IG, Bike park Pohorje – YT

Cilji in usmeritve

Osnovni cilj Marproma je postati kakovosten in zanesljiv izvajalec mestnega potniškega prometa v Mariboru, obenem pa opravljati tudi vse ostale dejavnosti v skladu s pričakovanji uporabnikov in s tem upravičiti njihovo zaupanje.

Ključne razvojne usmeritve Marproma so nenehno izboljševanje kakovosti storitev, omogočanje trajnostne mobilnosti, skrb za okolje, razvijanje partnerskega odnosa do uporabnikov in skrb za urejene delovne pogoje za zaposlene. Ob tem si prizadeva tudi za uvajanje strategije družbene odgovornosti na vsa področja delovanja.

DOSTOPNOST