pasica marprom

6.00–22.00 (pon.–pet.)
8.00–20.00 (sob.–ned.)

logommobilnost

M mobilnost

Mobilna aplikacija

Bele cone

Bele cone v Mariboru so z belo črto označena parkirna mesta, za katera je treba plačati parkirnino. Marprom zagotavlja možnost mobilnega plačevanja parkirnine v belih conah, kjer je na razpolago približno 3250 parkirnih mest. Na njih izvaja tudi nadzor nad plačevanjem parkirnine.

Vsa parkirišča v belih conah so plačljiva ob delavnikih med 8. in 19. uro; izjema sta le parkirišči pod hoteloma Habakuk in Arena pod Pohorjem, ki sta plačljivi vse dni med 6. in 18. uro.

Parkirnino v belih conah je mogoče plačati preko mobilnega telefona s poslanim sporočilom SMS na številko 031 20 90 20 ali s pomočjo aplikacije EasyPark za telefone tako z operacijskim sistemom Android kot iOS.

V belih conah v Mariboru se oznake občinskih con in območne kode za mobilno plačevanje med seboj razlikujejo. Za mobilno plačevanje preko sporočil SMS ali aplikacije EasyPark so za parkirišča v belih conah glede na ceno parkiranja določenih pet območnih kod: 311, 312, 313, 314, 315. Navedene so na obvestilnih tablah in parkomatih v belih conah. Območna koda 311 velja za Slomškov trg, 312 za središče mesta in Lent, 313 za Železniško postajo in desni breg Drave za železniškimi tiri, 314 za Loško ulico, 315 pa za parkirišče pod hotelom Arena.

Pri plačevanju s sporočilom SMS vanj vnesite ustrezno območno kodo, registrsko oznako vozila in želeni čas parkiranja. Pri sestavljanju sporočila SMS vpišite celotno registrsko oznako vozila (tudi krajevno oznako) brez presledkov. Pred časom parkiranja uporabite znak #.

Za plačevanje preko aplikacije EasyPark si morate to najprej namestiti na mobilni telefon – dostopna na spletni povezavi TUKAJ. Za tovrstno plačevanje lahko uporabite plačilne kartice ali ga opravite preko računa PayPal. Območno kodo lahko vpišete ročno, prav tako pa vam lahko telefon sam določi lokacijo vozila na podlagi GPS sistema.

Če parkiranje v beli coni plačate s sporočilom SMS ali preko mobilne aplikacije, lahko čas parkiranja podaljšate s pošiljanjem ponovnega sporočila ali s pomočjo aplikacije. Približno 10 minut pred iztekom parkiranja boste prejeli obvestilo o poteku parkirnine in možnosti podaljšanja.

Ob plačilu preko sporočila SMS ali aplikacije EasyPark nadzornik v programu na svoji mobilni napravi preveri, ali je parkirnina plačana in za kako dolgo. Če parkirnina ni plačana, neplačniku na vozilo namesti »OBVESTILO NADZORNIKA« in ga v njem pozove k plačilu celodnevne parkirnine v višini 18,70 evra. Če voznik tega zneska ne poravna v osmih dneh, Marprom dokumentacijo preda Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Maribor v nadaljnjo obravnavo.

Najmanjša časovna enota za plačilo preko sporočila SMS ali aplikacije EasyPark je 1 ura; nad 1 uro EasyPark omogoča plačevanje parkiranja tudi po minutah. Do 10 začetnih minut parkiranja v belih conah v Mariboru je brezplačnih.

Uporabniki, ki parkirate v beli coni na območju Mestne občine Maribor (MOM), lahko pri plačilu preko aplikacije izbirate med več paketi.

  • Paket Lokalni: okrnjena verzija aplikacije je za uporabnika brezplačna in deluje samo na območju MOM. Uporabnik preko aplikacije plača znesek parkirnine glede na čas parkiranja, uporabe te storitve pa ne.
  • Paket Standard: omogoča polno funkcionalnost aplikacije EasyPark, ki zajema plačevanje parkiranja povsod po Sloveniji in v tujini, kjer uporabljajo isto aplikacijo, ter dodatne storitve (polnilne postaje za električna vozila, parkiranje v garažnih hišah …). V tem paketu uporabnik sam krije stroške storitve, ki mu jih zaračuna EasyPark.

Pravila uporabe aplikacije EasyPark in splošni pogoji so objavljeni na povezavi TUKAJ. Provizija pri plačilu parkirnine preko aplikacije pri paketu Standard znaša minimalno 0,10 evra oziroma 15 odstotkov od vrednosti parkirnine. Strošek provizije bo zaokrožen na 0,10 evra. Pri plačilu s sporočilom SMS uporabniki ne plačate provizije.

EasyPark je vodilni ponudnik storitev mobilnega parkiranja na trgu in pokriva več kot 800 mest v Evropi; od tega preko 300 v Italiji, 14 mest v Avstriji in več kot 120 v Nemčiji. Med slovenskimi kraji, kjer lahko uporabljate aplikacijo EasyPark, so Bled, Bohinj, Fiesa, Grosuplje, Izola, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Lucija, Maribor, Piran, Portorož, Ptuj, Seča, Sežana, Slovenj Gradec in Strunjan.

Cene parkiranja za 1 uro:

Območna koda Čas plačljivega parkiranja Cena za 1 uro
Območna koda 311 8.00–19.00 1,70 €
Območni kodi 312, 314 8.00–19.00 1,00 €
Območna koda 313 8.00–19.00 0,60 €
Območna koda 315 6.00–18.00 0,60 €

Območna koda 311 – Slomškov trg, Orožnova.

Območna koda 312mestno jedro in Lent: Aškerčeva, Cankarjeva, Dominkuševa, Glavni trg, Gledališka, Gosposvetska, Gregorčičeva, Heroja Bračiča, Heroja Staneta, Heroja Šlandra, Heroja Tomšiča, Kajuhova, Kamniška, Kersnikova, Kneza Koclja, Kočevarjeva, Kopitarjeva, Koroška (del), Krekova, Lavričeva, Maistrova, Mladinska, Ob bregu, Partizanska (del), Poljančeva, Prešernova, Prežihova, Pri Parku, Pristan, Razlagova, Ribniška, Slovenska, Smetanova, Sodna, Strma, Strossmayerjeva, Trg Borisa Kidriča, Trg generala Maistra, Trubarjeva, Tyrševa, Ul. talcev, Usnjarska, Vinarska, Vojašniška, Vrbanska; desni breg Drave: Gorkega (del), Moše Pijada (del), Ruška, Taborska, Verstovškova.

Območna koda 313levi breg Drave izven mestnega jedra: Koroška – kampus, Meljska (del), Partizanska (del), Plinarniška; desni breg Drave: Betnavska, Cesta zmage, Gorkega (del), Hlebova, Jezdarska, Linhartova, Moše Pijada (del), Ob železnici, Puškinova, Raičeva, Valvasorjeva, Žitna, Žolgarjeva.

Območna koda 314 – Loška ulica pod Titovim mostom

Območna koda 315Parkirišče pod hotelom Arena pod Pohorjem.

DOSTOPNOST