pasica marprom

6.00–22.00 (pon.–pet.)
8.00–20.00 (sob.–ned.)

logommobilnost

M mobilnost

Mobilna aplikacija

Mestni avtobusni promet

Linija 1 Tezno

Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska II. gimn., Titova – Nasipna, Ptujska – Tržaška, Ptujska – hitra cesta, Ptujska – Kovinar, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – Pošta, Ptujska – TAM, Dogoška – vrtec, MČ Tezno, Tezenska Dobrava


Linija 2 Betnavska–Razvanje–Botanični vrt

Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Betnavska – Žolgarjeva, Betnavska – Focheva, Betnavska – Metelkova, Goriška, Betnavska – Knafelčeva, Kardeljeva – Knafelčeva, OŠ Tabor I, Kardeljeva – Borštnikova, Betnavski grad, Razvanje – vrtnarstvo, Razvanje – GD, Razvanje, PŠ Razvanje, Botanični vrt


Linija 3 Mlinska AP–Pobrežje–Pokopališče Dobrava–Tezno–Gosposvetska rondo–Mlinska AP 

Mlinska AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Osojnikova – TVD Partizan, Osojnikova, Pokopališče Pobrežje, Cesta XIV.divizije – OŠ D. Kobala, Cesta XIV. divizije – vrtnarstvo, Dupleška – Tezenska , Brezje, Dupleška – Jarčeva, Dupleška – kanal, Pokopališče Dobrava, Pokopališče Dobrava – vhod, Pokopališče Dobrava – križišče, Tezno dom star. občanov, MČ Tezno, Dogoška – vrtec, Ptujska – TAM, Ptujska – Pošta, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – Kovinar, Ptujska – hitra cesta, Prol. brigad – Titova, Prol. brigad – Ljubljanska, Prol. brigad – Kardeljeva, Prol. brigad – lekarna, Prol. brigad – vojašnica, Dravograjska – Qlandia, Dravograjska, Dravograjska – Poljane, Dravograjska – Sokolska, Gosposvetska – rondo, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska STŠ, Mladinska – Trubarjeva, Mladinska – Muzej NOM, Maistrova – Kersnikova, ŽP Maribor, Mlinska AP


Linija 4 Limbuš–NC Supernova

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Valvasorjeva – OŠ Maksa Durjave, ŽP Studenci, Valvasorjeva – Korenčanova, Valvasorjeva – Ruška, Limbuška – Pekrska, Limbuška 47, Studenci, Lesarska šola, Limbuška – Lesarska, Marles, Limbuška – rondo, Limbuš – Marof, Limbuš – pošta, Pekre – GD, Lackova – Ul. Jelenčevih, Lackova – Na gorco, Lackova – Mlada lipa, Lackova – Stara lipa, OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Gustava Šiliha, Nova vas 2, Prol. brigad – vojašnica, Vrtnarska – NC Supernova


Linija 6 Vzpenjača

Melje, Meljska – trgovina, Meljska – Partizanska, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Gorkega – Preradovičeva, Gorkega – dvorana Tabor, Radvanjska – vojašnica, Kardeljeva – Prol. brigad, Radvanjska – trgovina, Radvanjska – Antoličičeva, Radvanjska – Borštnikova, Streliška – Ul. Pohorskega odreda, Lackova – Stara lipa, Pohorska ul. – Mlada lipa, Pohorska ul. – pošta, Vzpenjača


Linija 7 Kamnica–Rošpoh–Morski jarek 

Melje, Meljska – trgovina, Meljska – Partizanska, Maribor AP, Krekova – občina, Krekova, Stadion – Ljudski vrt, Vrbanska šola, Vrbanska – vodovod, Kamnica – hipodrom, Kamnica – šola, Kamnica – pošta, Kamnica – trgovina, Cesta v Rošpoh 65, Cesta v Rošpoh 115, Rošpoh – odcep Urban, Rošpoh – Hojnik, Rošpoh, Morski jarek – vrtovi, Morski jarek – Kozjak, Morski jarek – Rošpoh


Linija 8 Maribor AP–Terme Fontana MC

Maribor AP, ŽP Maribor, Razlagova EPF, Krekova – občina, Krekova, Gosposvetska – STŠ, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – rondo, Terme Fontana MC


Linija 9 Zrkovci–Dogoše

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. občanov, Zrkovska – GD, Zrkovska cesta, Zrkovska – trgovina, Zrkovci – Na terasi, Zrkovci – Na gorci 54, Zrkovci – obračališče, Zrkovci – Na gorci 65, Svenškova ulica 40, Dupleška cesta 239, Dogoše – GD, Dupleška cesta 255


Linija 10 Malečnik-Metava

Maribor AP, TPC City, Oreško nabrežje 2, Oreško nabrežje, Kraljeviča Marka ulica, Melje, (TPC City, Glavni trg – Židovska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. obč.), Meljski hrib – most, Kovačič, Lorber, Malečnik – odcep Trčova, Malečnik – trgovina, Trčova 31, Trčova 168, Trčova – Griček, Novak, Metava – Duplek, križišče, Metava


Linija 12 Mlinska AP–Gosposvetska rondo–Pokopališče Dobrava–Pobrežje–Mlinska AP

Mlinska AP, TPC City, Krekova – občina, Krekova, Gosposvetska STŠ, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – rondo, Dravograjska – Sokolska, Dravograjska – Poljane, Dravograjska, Prol. brigad – rondo, Prol. brigad – vojašnica, Prol. brigad – lekarna, Prol. brigad – Kardeljeva, Prol. brigad – Ljubljanska, Ptujska – Tržaška, Ptujska – hitra cesta, Ptujska – Kovinar, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – Pošta, Ptujska – TAM, Dogoška – vrtec, MČ Tezno, Tezno dom star. občanov, Pokopališče Dobrava – K, Pokopališče Dobrava – vhod, Pokopališče Dobrava, Dupleška – kanal, Dupleška – Jarčeva, Brezje, Dupleška – Tezenska , Cesta XIV. divizije – vrtnarstvo, Cesta XIV. divizije – OŠ D. Kobala, Pokopališče Pobrežje, Osojnikova, Osojnikova – TVD Partizan, Greenwich, Pobreška – Europark, Magdalena, Glavni trg – Židovska, Mlinska AP


Linija 13 Črnogorska

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Maribor – UKC, Magdalena, Pobreška – Europark, Nasipna – Snaga, Ob gozdu, Črnogorska ul. 23, Makedonska, Belokranjska, Ulica heroja Vojka, Nasipna – Cizerl, ŽP Tezno, Zagrebška – Kovinar, Zagrebška – CSD, Kavčičeva, Zolajeva – TŠC, PPC Tezno – vhod, PPC Tezno Durabus, PPC Tezno črpalka, PPC Tezno NKBM, Poštni center – Tezno


Linija 15 Bresternica–ŽP Maribor–Košaški dol 

Bresternica, Bresternica – rondo, Bresternica – odcep, Čolnarna , Mariborski otok – HE, Kamnica – križišče, Terme Fontana, Gosposvetska – rondo, Koroška vrata, Koroška – trgovina, Koroška – FERI, Koroška tržnica, Strossmayerjeva, Mladinska – Trubarjeva, Mladinska – Muzej NOM, TPC City, ŽP Maribor, Šentiljska – Medved, Šubičeva – vrtec, Nadvoz, Koš. dol. – Pod vinogradi, Košaški dol – V zavoju, Košaški dol


Linija 16 Zg. Duplek

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Maribor – UKC, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. občanov, Ul. V. Vlahovića – S31, Ul. V. Vlahovića – TUŠ, Cesta XIV. divizije, Dupleška – Tezenska , Brezje, Dupleška – Jarčeva, Dupleška – kanal, Dogoše – gasilski dom, Dogoše – polje, Dogoše, Zg. Duplek


Linija 17 Ribniško selo–Studenci

Ribniško selo, Ribnik 1, Kliček, Akvarij, Krekova – občina, Krekova, Strossmayerjeva, Gregorčičeva – Gledališka, Gregorčičeva, (Maribor AP), TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska – II. gimn., Ul. pariške komune, Dvorana Tabor – Koresova, Na Poljanah – Planet Tuš, Dravograjska – Poljane, Šarhova – pošta, Šarhova, Erjavčeva


Linija 18 Pekre–Gosposvetska STŠ

Gosposvetska STŠ, Strossmayerjeva, Mladinska – Trubarjeva, Mladinska – Muzej NOM, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Gorkega – Preradovičeva, Dvorana Tabor – Koresova, Engelsova – Šarhova, Engelsova – vojašnica, Prol. brigad – rondo, Nova vas 2, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Ludvika Pliberška, Lackova – Stara lipa, Pohorska – Mlada lipa, Ob ribniku, Zvezna ulica, Lesjakova 2, Bezjakova, Pekre


Linija 19 Šarhova

Maribor AP, TPC City, Krekova – občina, Krekova, Gosposvetska – STŠ, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – rondo, Dravograjska – Sokolska, Dravograjska – Poljane, Šarhova – pošta, Šarhova, Erjavčeva

Erjavčeva, Erjavčeva ZD, Šarhova, Šarhova – pošta, Dravograjska – Poljane, Dravograjska – Sokolska, Gosposvetska – rondo, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – STŠ, Mladinska – Trubarjeva, Mladinska – Muzej NOM, TPC City, Maribor AP


Linija 20 Grušova

Mlinska AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. občanov, Meljski hrib – most, Kovačič, Lorber, Malečnik – odcep Trčova, Celestrina, Nebova I, (Metava, Metava – Duplek križišče, Novak, Trčova – Griček), Nebova II, Ruperče, Kronaveter, Knezar, Metava – odcep, Zimica – odcep, Grušova 1, Grušova

Grušova, Grušova 1, Zimica – odcep, Metava – odcep, Knezar, Kronaveter, Ruperče, Nebova II, (Trčova – Griček, Novak, Metava – Duplek križišče, Metava), Nebova I, Celestrina, Malečnik – odcep Trčova, Lorber, Kovačič, Meljski hrib – most, Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Mlinska AP


Linija 21 Ljubljanska–TC Merkur

Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska – II. gimn., Ljubljanska – Focheva, Ljubljanska – TC Mercator, (Ljubljanska – stolpnica, Ljubljanska 140), Ul. Eve Lovše – Betnava, Ul. Eve Lovše – Energetika, Ul. Eve Lovše – Lidl, Tržaška cesta – Elko, Tržaška cesta – Semenarna, Tržaška cesta – Carinarnica, Tržaška cesta – Rutar, TC E’Leclerc – obračališče, Tržaška cesta – Bauhaus, Tržaška cesta – Merkur


Linija 151 Gaj nad Mariborom

Gaj nad Mariborom, Gaj nad MB – transform., Gaj nad Mar. – Šiker, Smolnikov mlin, Rušnikova žaga, Šober – dvor, Šober – Žunko, Bresternica – pošta, Bresternica, Bresternica – rondo, Bresternica – odcep, Čolnarna , Mariborski otok – HE, Kamnica – križišče, Kamnica – šola, Kamnica – hipodrom, Vrbanska – vodovod, Vrbanska – šola, Turnerjeva, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – STŠ, Gregorčičeva – Gledališka, Gregorčičeva, TPC City , Maribor AP

Maribor AP, TPC City , Krekova – občina, Krekova, Gosposvetska – STŠ, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Vrbanska – šola, Vrbanska – vodovod, Kamnica – hipodrom, Kamnica – šola, Kamnica – križišče, Mariborski otok – HE, Čolnarna , Bresternica – odcep, Bresternica – rondo, Bresternica, Bresternica – pošta, Šober – Žunko, Šober – dvor, Rušnikova žaga, Smolnikov mlin, Gaj nad Mar. – Šiker, Gaj nad MB – transform., Gaj nad Mariborom


Krožna linija K 1

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska – II. gimn., Titova – Nasipna, Ptujska – Tržaška, Ptujska – hitra cesta, Ptujska – Kovinar, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – pošta, Ptujska – TAM, Dogoška – vrtec, MČ Tezno, Tezenska Dobrava, Brezje, Dupleška – Tezenska , Cesta XIV. divizije, Ul. V. Vlahovića – TUŠ, Ul. V. Vlahovića – S31, Čufarjeva – dom st. obč., Čufarjeva – TVD Partizan, Greenwich, Pobreška – Europark, Magdalena, Glavni trg – Židovska, TPC City, Maribor AP


Krožna linija K 2

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Betnavska – Žolgarjeva, Betnavska – Focheva, Betnavska – Metelkova, Prol. brigad – Kardeljeva, Radvanjska – trgovina, Radvanjska – Antoličičeva, Radvanjska – Borštnikova, Streliška – Ul. Poh. odr., Lackova – Stara lipa, Pohorska – Mlada lipa, Vzpenjača, Pohorska – pošta, Ob ribniku, Zvezna ulica, Lesjakova 2, Lesjakova 1, Bezjakova, Pekre – Gasilski dom, Limbuš – pošta, Limbuš – Marof, Marles, Limbuška – Lesarska, Studenci, Limbuška 74, Limbuška – Pekrska, Valvasorjeva – Ruška, Valvasorjeva – Korenčan., ŽP Studenci, OŠ Maksa Durjave, Maribor – UKC, Glavni trg – Židovska, TPC City , Maribor AP

 

DOSTOPNOST