Mestni avtobusni promet

VOZNI REDI


Linija 1 Tezno

Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska II. gimn., Titova – Nasipna, Ptujska – Tržaška, Ptujska – hitra cesta, Ptujska – Kovinar, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – Pošta, Ptujska – TAM, Dogoška – vrtec, KS Silvire Tomassini, Tezenska Dobrava


Linija 2 Betnavska–Razvanje

Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Betnavska – Žolgarjeva, Betnavska – Focheva, Betnavska – Metelkova, Goriška, Betnavska – Knafelčeva, Kardeljeva – Knafelčeva, Kardeljeva – OŠ Tabor I., Kardeljeva – Borštnikova, Betnavski grad, Razvanje – vrtnarstvo, Razvanje – GD, Razvanje, Botanični vrt


Linija 3 Dobrava–Tezno–Gosposvetska rondo–Mlinska AP–Dobrava

Pokopališče Dobrava, Pokopališče Dobrava – vhod, Pokopališče Dobrava – križišče, Tezno dom star. občanov, KS Silvire Tomassini, Dogoška – vrtec, Ptujska – TAM, Ptujska – Pošta, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – Kovinar, Ptujska – hitra cesta, Prol.brigad – Titova, Prol. brigad – Ljubljanska, Prol. brigad – Kardeljeva, Prol. brigad – lekarna, Prol. brigad – vojašnica, Dravograjska – Qlandia, Dravograjska, Dravograjska – Poljane, Dravograjska – Sokolska, Gosposvetska – rondo, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska STŠ, Mladinska – Trubarjeva, Mladinska – Muzej NOM, Maistrova – Kersnikova, ŽP Maribor, Mlinska AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Osojnikova – TVD Partizan, Osojnikova, Pokopališče Pobrežje, Cesta XIV.divizije – OŠ D.Kobala, Cesta XIV.divizije – vrtnarstvo, Dupleška – Tezenska , Brezje, Dupleška – Jarčeva, Dupleška – kanal, Pokopališče Dobrava


Linija 4 Limbuš–TC Qlandia

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Valvasorjeva – OŠ Maksa Durjave, ŽP Studenci, Valvasorjeva – Korenčanova, Valvasorjeva – Ruška, Limbuška – Pekrska, Limbuška 47, Studenci, Lesarska šola, Limbuška – Lesarska, Marles, Limbuška – rondo, Limbuš – Marof, Limbuš – pošta, Pekre – GD, Lackova – Ul. Jelenčevih, Lackova – Na gorco, Lackova – Mlada lipa, Lackova – Stara lipa, OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Gustava Šiliha, Nova vas 2, Prol. brigad – vojašnica, Vrtnarska – Qlandia


Linija 6 Vzpenjača

Melje, Meljska – trgovina, Meljska – Partizanska, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Gorkega – Preradovičeva, Gorkega – dvorana Tabor, Radvanjska – vojašnica, Kardeljeva – Prol.brigad, Radvanjska – trgovina, Radvanjska – Antoličičeva, Radvanjska – Borštnikova, Streliška – Ul. Pohorskega odreda, Lackova – Stara lipa, Pohorska ul. – Mlada lipa, Pohorska ul. – pošta, Vzpenjača


Linija 7 Kamnica–Rošpoh

Melje, Meljska – trgovina, Meljska – Partizanska, Maribor AP, Krekova – občina, Krekova, Stadion – Ljudski vrt, Vrbanska šola, Vrbanska – vodovod, Kamnica – hipodrom, Kamnica – šola, Kamnica – pošta, Kamnica – trgovina, Cesta v Rošpoh 65, Cesta v Rošpoh 115, Rošpoh – odcep Urban, Rošpoh – Hojnik, Rošpoh


Linija 8 Maribor AP–Terme Fontana MC

Maribor AP, ŽP Maribor, Razlagova EPF, Krekova – občina, Krekova, Gosposvetska – STŠ, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – rondo, Terme Fontana MC


Linija 9 Zrkovci–Dogoše

Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. občanov, Zrkovska – GD, Zrkovska cesta, Zrkovska – trgovina, Zrkovci – Na terasi, Zrkovci – Na gorci 54, Zrkovci – obračališče, Zrkovci – Na gorci 65, Svenškova ulica 40, Dupleška cesta 239, Dogoše – GD, Dupleška cesta 255


Linija 1o Metava

Mlinska AP, Meljska – Partizanska, Meljska – trgovina, Melje, Meljski hrib – most, Kovačič, Lorber, Malečnik – odcep Trčova, Malečnik – trgovina, Trčova 31, Trčova 168, Trčova – Griček, Novak, Metava – Duplek, križišče, Metava

Metava, Metava – Duplek, križišče, Novak, Trčova – Griček, Trčova 168, Trčova 31, Malečnik – trgovina, Malečnik – odcep Trčova, Lorber, Kovačič, Meljski hrib – most, Čufarjeva – dom st. obč., Čufarjeva – TVD Partizan, Greenwich, Pobreška – Europark, Magdalena, Glavni trg – Židovska, TPC City , Mlinska AP

 • Vozni red
 • Mlinska AP–Malečnik–Metava
 • Metava–Metava–Mlinska AP

  Linija 12 Dobrava–Pobrežje–Mlinska AP–Gosposvetska rondo–Dobrava

  Pokopališče Dobrava, Dupleška – kanal, Dupleška – Jarčeva, Brezje, Dupleška – Tezenska , Cesta XIV.divizije – vrtnarstvo, Cesta XIV.divizije – OŠ D.Kobala, Pokopališče Pobrežje, Osojnikova, Osojnikova – TVD Partizan, Greenwich, Pobreška – Europark, Magdalena, Glavni trg – Židovska, Mlinska AP, TPC City, Krekova – občina, Krekova, Gosposvetska STŠ, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – rondo, Dravograjska – Sokolska, Dravograjska – Poljane, Dravograjska, Prol.brigad – rondo, Prol. brigad – vojašnica, Prol. brigad – lekarna, Prol. brigad – Kardeljeva, Prol. brigad – Ljubljanska, Ptujska – Tržaška, Ptujska – hitra cesta, Ptujska – Kovinar, Ptujska – Autocommerce, Ptujska – Pošta, Ptujska – TAM, Dogoška – vrtec, KS Silvira Tomassini, Tezno dom star. občanov, Pokopališče Dobrava – K, Pokopališče Dobrava – vhod, Pokopališče Dobrava


  Linija 13 Črnogorska

  Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Maribor – UKC, Magdalena, Pobreška – Europark, Nasipna – Snaga, Ob gozdu, Črnogorska ul. 23, Makedonska, Belokranjska, Ulica heroja Vojka, Nasipna – Cizerl, ŽP Tezno, Zagrebška – Kovinar, Zagrebška – CSD, Kavčičeva, Zolajeva – TŠC, PPC Tezno – vhod, PPC Tezno Durabus, PPC Tezno črpalka, PPC Tezno NKBM, Poštni center – Tezno


  Linija 15 Bresternica–Košaški dol

  Bresternica, Bresternica – rondo, Bresternica – odcep, Čolnarna , Mariborski otok – HE, Kamnica – križišče, Terme Fontana, Gosposvetska – rondo, Koroška vrata, Koroška – trgovina, Koroška – FERI, Koroška tržnica, Strossmayerjeva, Mladinska – Trubarjeva, Mladinska – Muzej NOM, TPC City, ŽP Maribor, Šentiljska – Medved, Šubičeva – vrtec, Nadvoz, Koš. dol. – Pod vinogradi, Košaški dol – V zavoju, Košaški dol


  Linija 16 Zg. Duplek

  Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Maribor – UKC, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. občanov, Ul. V. Vlahovića – S31, Ul. V. Vlahovića – TUŠ, Cesta XIV.divizije, Dupleška – Tezenska , Brezje, Dupleška – Jarčeva, Dupleška – kanal, Dogoše – gasilski dom, Dogoše – polje, Dogoše, Zg. Duplek


  Linija 17 Ribniško selo–Studenci

  Ribniško selo, Ribnik 1, Kliček, Akvarij, Krekova – občina, Krekova, Strossmayerjeva, Gregorčičeva – Gledališka, Gregorčičeva, (Maribor AP), TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska – II. gimn., Ul. Pariške komune, Dvorana Tabor – Koresova, Na Poljanah – Planet Tuš, Dravograjska – Poljane, Šarhova – pošta, Šarhova, Korbunova – Kamenškova, Kamenškova, Korbunova, Korbunova – Kamenškova, Erjavčeva


  Linija 18 Pekre–Gosposvetska STŠ

  Gosposvetska STŠ, Strossmayerjeva, Mladinska – Trubarjeva, Mladinska – Muzej NOM, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Tabor, Gorkega – Preradovičeva, Dvorana Tabor – Koresova, Engelsova – Šarhova, Engelsova – vojašnica, Prol.brigad – rondo, Nova vas 2, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Ludvika Pliberška, Lackova – Stara lipa, Pohorska – Mlada lipa, Ob ribniku, Zvezna ulica, Lesjakova 2, Bezjakova, Pekre – knjižnjica


  Linija 19 Šarhova

  Maribor AP, TPC City, Krekova – občina, Krekova, Gosposvetska – STŠ, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – rondo, Dravograjska – Sokolska, Dravograjska – Poljane, Šarhova – pošta, Šarhova, Korbunova – Kamenškova, Kamenškova, Ilichova – RTV center, Vrtnarska – QLandia

  Vrtnarska – Qlandia, Ilichova – RTV center, Korbunova, Korbunova – Kamenškova, Šarhova, Šarhova – pošta, Dravograjska – Poljane, Dravograjska – Sokolska, Gosposvetska – rondo, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – STŠ, Mladinska – Trubarjeva, Mladinska – Muzej NOM, TPC City, Maribor AP


  Linija 20 Grušova

  Mlinska AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalena, Pobreška – Europark, Greenwich, Čufarjeva – TVD Partizan, Čufarjeva – dom st. občanov, Meljski hrib – most, Kovačič, Lorber, Malečnik – odcep Trčova, Malečnik – trgovina, Trčova 31a, Trčova – Griček, Novak, Metava – Duplek križišče, Metava, Metava – Duplek križišče, Novak, Trčova – Griček, Trčova 31a, Malečnik – trgovina, Malečnik – odcep Trčova, Celestrina, Nebova I, Nebova II, Ruperče, Kronaveter, Knezar, Metava – odcep, Zimica – odcep, Grušova 1, Grušova

  Grušova, Grušova 1, Zimica – odcep, Metava – odcep, Knezar, Kronaveter, Ruperče, Nebova II, Nebova I, Celestrina, Malečnik – odcep Trčova, Malečnik – trgovina, Trčova 31a, Trčova – Griček, Novak, Metava – Duplek križišče, Metava, Lorber, Kovačič, Meljski hrib – most, Melje, Kraljaviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Mlinska AP


  Linija 21 Ljubljanska–TC Merkur

  Melje, Kraljeviča Marka ulica, Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2, Maribor AP, TPC City, Glavni trg – Vetrinjska, Magdalenski park, Ljubljanska – II. gimn., Ljubljanska – Focheva, Ljubljanska – TC Mercator, (Ljubljanska – stolpnica, Ljubljanska 140), Ul. Eve Lovše – Betnava, Ul. Eve Lovše – Energetika, Ul. Eve Lovše – Lidl, Tržaška cesta – Elko, Tržaška cesta – Semenarna, Tržaška cesta – Carinarnica, Tržaška cesta – Rutar, TC E’Leclerc – obračališče, Tržaška cesta – Bauhaus, Tržaška cesta – Merkur


  Linija 151 Gaj nad Mariborom

  Gaj nad Mariborom, Gaj nad MB – transform., Gaj nad Mar. – Šiker, Smolnikov mlin, Rušnikova žaga, Šober – dvor, Šober – Žunko, Bresternica – pošta, Bresternica, Bresternica – rondo, Bresternica – odcep, Čolnarna , Mariborski otok – HE, Kamnica – križišče, Kamnica – šola, Kamnica – hipodrom, Vrbanska – vodovod, Vrbanska – šola, Turnerjeva, Gosposvetska – Turnerjeva, Gosposvetska – Vrbanska, Gosposvetska – STŠ, Gregorčičeva – Gledališka, Gregorčičeva, TPC City , Maribor AP


  Nočna krožna linija 1

  Vozni red


  Nočna krožna linija 2

  Vozni red


DOSTOPNOST