pasica marprom

6.00–22.00 (pon.–pet.)
8.00–20.00 (sob.–ned.)

logommobilnost

M mobilnost

Mobilna aplikacija

Avtobusna postaja Maribor

CENIK POSTAJNIH STORITEV

Na avtobusni postaji Maribor
1. PRISTOJBINE  
1.1. prihod avtobusa notranji promet in posebni linijski promet 6,50 €
odhod avtobusa notranji promet in posebni linijski promet 6,50 €
tranzit  avtobusa notranji promet in posebni linijski promet 13,00 €
1.2. prihod avtobusa mednarodni linijski promet 8,50 €
odhod avtobusa mednarodni linijski promet 8,50 €
tranzit avtobusa mednarodni linijski promet 17,00 €
1.3. prihod občasni notranji promet 12,00 €
odhod občasni notranji promet 12,00 €
tranzit občasni notranji promet 24,00 €
1.4. prihod občasni mednarodni promet 12,00 €
odhod občasni mednarodni prevoz 12,00 €
tranzit občasni mednarodni prevoz 24,00 €
1.5. prihod notranji in mednarodni (ni pogodbe, kršitev pogodbe, brez rezervacije) 25,00 €
odhod notranji in mednarodni (ni pogodbe, kršitev pogodbe, brez rezervacije) 25,00 €
tranzit notranji in mednarodni (ni pogodbe, kršitev pogodbe, brez rezervacije) 50,00 €
2. PARKING AVTOBUS
1 ura 7,00 €
2 uri 14,00 €
3 ure 21,00 €
nad 3 -24 ur 30,00 €
3. REZERVACIJA SEDEŽA
notranji promet 1,00 €
mednarodni promet 2,20 €
4. IZDAJA POTRDIL
potrdilo o ceni 5,00 €
5. PRODAJA VOZNI RED / BLAGO
za eno relacijo 1,00 €
plastični etui 1,00 €
6. SHRANJEVANJE PRTLJAGE
do 30 kg/dan 5,00 €
nad 30 kg/dan 9,00 €
volumen nad 100x60x30 9,00 €
7. ONESNAŽEVANJE POVRŠIN
onesnaževanje s pogonskim gorivom ali olji dejanski stroški
onesnaževanje s smetmi s strani prevoznika 130,00 €
8. PROVIZIJA OD PRODANIH VOZOVNIC
notranji promet 10,00%
mednarodni promet 10,00%
večkratne vozovnice 4,00%
9. POPUST NA PRISTOJBINO
maksimalni popust na pristojbino 10,00%
10. OSKRBA AVTODOMA
(elektrika, voda) do 24 ur 15,00 €
11. UPORABA JAVNEGA WC-ja
uporaba javnega WC-ja 0,50 €

SPLOŠNI PLAČILNI POGOJI:

  • plačilo z gotovino,
  • plačilo z naročilnico samo z odobritvijo upravljavca.

KONČNE DOLOČBE:

1. Prevozniki v notranjem in mednarodnem linijskem cestnem prometu in posebnem linijskem prometu so dolžni z upravljavcem avtobusne postaje pred začetkom uporabe storitev avtobusne postaje skleniti pogodbo o poslovnem sodelovanju. S to se z upravljavcem dogovorijo, da je upravljavec edini prodajalec prevoznikovih vozovnic na avtobusni postaji. Če navedena pogodba o poslovnem sodelovanju ni sklenjena, se bodo pristojbine zaračunavale po najvišji tarifi pristojbin, kot so določene v ceniku pod točko 1.5.

2. Davek na dodano vrednost je vračunan v cene storitev:

– shranjevanje prtljage, uporabo parkirnega prostora, rezervacije sedežev, potrdil o ceni, prodajo voznih redov, etuijev in onesnaževanja površin.

3. Davek na dodano vrednost ni vračunan v cene:

– pristojbin in provizije od prodanih vozovnic.

Cenik velja od 1. aprila 2023.

Štev.: 4102-86/2023-2

DOSTOPNOST