pasica marprom

6.00–22.00 (pon.–pet.)
8.00–20.00 (sob.–ned.)

logommobilnost

M mobilnost

Mobilna aplikacija

Avtobusna postaja Maribor

CENIK POSTAJNIH STORITEV

Na avtobusni postaji Maribor
Pristojbine EUR
Za prihod avtobusa prevoznikov v notranjem in mednarodnem linijskem cestnem prometu (po registraciji in po dovoljenju) in posebnem linijskem prometu 3,50 €
Za odhod avtobusa prevoznikov v notranjem in mednarodnem linijskem cestnem prometu (po registraciji in po dovoljenju) in posebnem linijskem prometu 3,50 €
Za tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem in mednarodnem linijskem cestnem prometu (po registraciji in po dovoljenju) 7,00 €
Za vsak prihod avtobusa v občasnem prevozu potnikov v notranjem in mednarodnem prometu 7,00 €
Za vsak odhod avtobusa v občasnem prevozu potnikov v notranjem in mednarodnem prometu 7,00 €
Za vsak prihod avtobusa prevoznikov v notranjem in mednarodnem linijskem cestnem prometu in posebnem linijskem prometu:
– če prevoznik in upravljavec nimata podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju, po kateri je upravljavec edini prodajalec vozovnic za prevoznika na AP Maribor
– če je prevoznik kršil pogodbo o poslovnem sodelovanju
– če je mednarodni prevoznik dovolil vstop potnikom v avtobus na AP Maribor brez potrditve rezervacije za povratno vozovnico pri upravljavcu
7,00 €
Za vsak odhod avtobusa prevoznikov v notranjem in mednarodnem linijskem cestnem prometu in posebnem linijskem prometu:
– če prevoznik in upravljavec nimata podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju, po kateri je upravljavec edini prodajalec vozovnic za prevoznika na AP Maribor
– če je prevoznik kršil pogodbo o poslovnem sodelovanju
– če je mednarodni prevoznik dovolil vstop potnikom v avtobus na AP Maribor brez potrditve rezervacije za povratno vozovnico pri upravljavcu
7,00 €
Za vsak tranzit avtobusa prevoznikov v notranjem in mednarodnem linijskem cestnem prometu in posebnem linijskem prometu:
– če prevoznik in upravljavec nimata podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju, po kateri je upravljavec edini prodajalec vozovnic za prevoznika na AP Maribor
– če je prevoznik kršil pogodbo o poslovnem sodelovanju,
– če je mednarodni prevoznik dovolil vstop potnikom v avtobus na AP Maribor brez potrditve rezervacije za povratno vozovnico pri upravljavcu
14,00 €
POPUST NA PRISTOJBINO
Najvišji popust na pristojbino 25 % 25 %

 

UPORABA PARKIRNEGA PROSTORA NA AP MARIBOR – AVTOBUS EUR
Parkiranje do 1 ure 3,50 €
Parkiranje do 2 uri 7,00 €
Parkiranje do 3 ure 14,00 €
Parkiranje do 4 ure 24,00 €

 

UPORABA ZVOČNE NAPRAVE EUR
Vsakih začetih 10 besed 3,50 €

 

REZERVACIJA SEDEŽA EUR
V notranjem linijskem cestnem prometu 1,00 €
V mednarodnem linijskem cestnem prometu 2,20 €

 

POTRDILA O CENI EUR
Za eno posredovano ceno 5,00 €

 

PRODAJA VOZNEGA REDA EUR
Za eno relacijo 0,80 €

 

ETUI EUR
Plastični etui 0,50 €

 

SHRANJEVANJE PRTLJAGE EUR
Do 30kg/kos za vsak koledarski dan 2,00 €
Nad 30 kg/kos za vsak koledarski dan 4,00 €
Volumen nad 100 x 60 x 30 cm 4,00 €

 

ONESNAŽEVANJE POVRŠIN EUR
Za onesnaževanje s pogonskim gorivom, mazivom in za druge poškodbe se škoda zaračunava po dejanskih stroških
Onesnaženje površin AP s smetmi s strani prevoznika in njegovih uporabnikov 125,00 €

KONČNE DOLOČBE

1. Prevozniki v notranjem in mednarodnem linijskem cestnem prometu in posebnem
linijskem prometu so dolžni z upravljavcem avtobusne postaje, pred začetkom uporabe storitev avtobusne postaje, skleniti pogodbo o poslovnem sodelovanju, s katero se z upravljavcem dogovorijo, da je upravljavec edini prodajalec prevoznikovih vozovnic na avtobusni postaji. V kolikor navedena pogodba o poslovnem sodelovanju ni sklenjena, se bodo pristojbine zaračunavale v višini kot so določene pod točko 6,7 in 8 tega cenika.

2. Davek na dodano vrednost je vračunan v cene storitev:
– shranjevanje prtljage, uporabo parkirnega prostora, rezervacije sedežev, uporaba zvočne naprave, potrdila o ceni, prodaja voznega reda, etuijev, onesnaževanja površin.

3. Davek na dodano vrednost ni vračunan v cene:
– pristojbin in provizije od prodanih vozovnic.

Cenik velja od 1. maja 2012

DOSTOPNOST