pasica marprom

6.00–22.00 (pon.–pet.)
8.00–20.00 (sob.–ned.)

logommobilnost

M mobilnost

Mobilna aplikacija

Raziskava zadovoljstva uporabnikov linije 18

V okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE je Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru v sodelovanju z mariborsko občino in Marpromom izvedla preveritev zadovoljstva med uporabniki avtobusne linije 18 Pekre. Kot je pokazala anketa, se je po spremembi linije 18 dostopnost do ciljev potovanja izboljšala ali ostala enaka 60 odstotkom anketirancev iz Peker in Radvanja. Na podlagi rezultatov raziskave ostaja trasa linije 18 nespremenjena.

Na liniji 18 je bila v letu 2017 uvedena sprememba poteka trase, pri čemer se je linija podaljšala na območje Mestne četrti Koroška vrata (mimo občinske stavbe, do Škofijske gimnazije in krožno nazaj po Gosposvetski in Koroški cesti) ter zaključila na začetnem/končnem postajališču v Pekrah (Pekre – knjižnica).

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 18 vprašanj, osredotočenih na uporabo mestne avtobusne linije 18 in na potovalne navade njenih potnikov, predvsem iz Peker in Radvanja. Anketiranje se je izvajalo v juniju 2019 na avtobusnih postajališčih kakor tudi na avtobusih mestne linije 18. Od 693 realiziranih anketnih vprašalnikov je bilo zaradi neustrezne kakovosti, zavrnitve anketiranja ali neuporabe linije 18 izločenih 106 oz. 15,3 % anketnih vprašalnikov. Za nadaljnjo analizo je bilo torej uporabljenih 587 anketnih vprašalnikov.

Celotna raziskava je dostopna na povezavi tukaj, v nadaljevanju pa so podani nekateri izsledki iz nje.

• Največji delež z območja Peker in Radvanja predstavljajo mladi (dijaki, osnovnošolci in študenti), ki z 41 % prevladujejo pri uporabi mestne linije 18. Upokojenci z 32 % predstavljajo drugo največjo skupino, zaposleni pa predstavljajo četrtino vseh anketirancev na tem območju.

• 82 % anketirancev z območja Peker in Radvanja uporablja mestno linijo 18 vsak dan ali vsaj 2- do 4-krat tedensko za vsakodnevne opravke (pot v šolo, službo …) ali pa za občasne osebne opravke (obisk banke, zdravnika, ostale storitve).

• Boljšo ali enako dostopnost do ciljev potovanj in nazaj ima 52 % anketirancev. Dostopnost do ciljev potovanja se je 60 % anketirancem z območja Peker in Radvanja izboljšala ali ostala enaka. Dostopnost se je izboljšala predvsem mladim (dijaki, osnovnošolci in študenti), saj je 70 % anketirancev te skupine z območja Peker in Radvanja zadovoljnih z novo podaljšano linijo.

• Z uvedbo nove trase v letu 2017 je mestna linija 18 sodeč po odgovorih anketirancev pridobila 23 % novih potnikov, od tega 15 % z območja Peker in Radvanja.

• Alternativne linije predstavljajo boljšo ali enako dostopnost do ciljev potovanja za 61 % vseh anketirancev na območju Peker in Radvanja. V primerjavi z vsemi anketiranci 35 % anketirancev iz Peker in Radvanja meni, da jim alternativne linije omogočajo slabšo dostopnost do ciljev potovanja, saj je mestna linija 18 za večino občanov Peker in Radvanja edina neposredna povezava do centra Maribora.

• 56 % vseh anketirancev je naklonjenih ureditvi javnega mestnega potniškega prometa s prestopanjem, vendar le v primeru, da se jim potovalni čas ne podaljša. 25 % anketirancev z območja Peker in Radvanja prestopanju ni naklonjenih.

Linija 18
DOSTOPNOST